BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Bülent Özdemir, Celal Abbas Yılmaz ve Cumhur Korkmaz ortaklığında kuruldu. 

BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Bülent Özdemir, Celal Abbas Yılmaz ve Cumhur Korkmaz ortaklığında kuruldu. 

BC Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
A) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel , askeri ve sivil, makam, merci, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü inşaat ve taahhüt işlerini yapmak, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, bunları satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, İnşaat, taahhüt işleri, montaj işleri yapmak ve müstakil konut, İşhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler yapmak, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerini yapmak ve yaptırmak, projelerin tasdikini yapmak ve yaptırmak, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğini yapmak ve yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü mühendislik hizmeti vermek ve almak . B) Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde resmi, özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma veya pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi veya birim fiyatlı olarak taahhüt etmek. Türkiye cumhuriyeti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri ve özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,altyapı,üstyapı,dekorasyon,restorasyon,işlerinin yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatları ve arıtma işlemleri, dekorasyon işleri, tamirat, boya, mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak , her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım ve fizibiliteler yapmak, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. C) İnşaat işlerinde kullanılan Her türlü inşaat malzemelerinin örneğin demir, çelik, bakır, çivi, aleminyum ve mamülleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley, hazır kapı, duvar kağıdı, v.b malzemelerin imalatını, alımını satımını yapmak, ithalat ve İhracatını yapmak. D) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru¬luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumları sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil¬la, yalı otel ve moteller ve benzer¬leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun¬mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır¬ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir¬lemek ve geliştirmek, yatırım per¬formans değerlemelerinde bulun¬mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri¬menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet¬leri sunmak gayrimenkul ve gayri¬menkule bağlı hakların hukuki du¬rumları ile ilgili analiz ve raporla¬ma hizmetlerinde bulunmak. E) İlgili mercilerden izin almak kaydı ile Kara, hava, deniz yolu ve demir yolu ile ilgili her türlü nakil vasıtaları ile kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında şehir içi, şehirler arası otobüs servis ve nakliye işletmeciliği yapmak. F) Şirket adına araç kiralamak, araç satın almak, şahıslara veya şirketlere kiraya vermek, oto alım satımı yapmak, galeriler açmak, taşımacılık ile ilgili her türlü nakil araçlarına, iş makinelerine, sabit mobil vinçler, krainler, yedek parça araç gereç teçhizat, avadanlık almak satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunları sağlayacak tesisleri kurmak. Bu konu ile ilgili olarak acentalar, tamir bakım, servis açmak veya bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak olmak, her türlü sözleşmeleri imzalamak, bayilik almak, ilgili ihalelere girmek, ithalat ,ihracat ve ticaretini yapmak. G)Her türlü petrol ürünleri, akaryakıt, fueloil ve madeni yağların alım satımını yapmak, yurt içi ve yurt dışında akaryakıt istasyonları, garaj servis ve bakım istasyonları kurmak, bayilikler almak, işletmek, devir almak ve devir etmek. Bu amaç ile yurt içi ve yurt dışında tesisler kurmak, mevcut tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve kurulu tesislere ortak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altayçeşme Mah. Efe Boz Sok. No:12/54 MALTEPE