Bee Grup İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bee Grup İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bee Grup İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Fuat Volkan, İlker Arda, Levent Mehmet Karakaş ve Mehmet Ertunga Ulus ortaklığında kuruldu.


Bee Grup İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Fuat Volkan, İlker Arda, Levent Mehmet Karakaş ve Mehmet Ertunga Ulus ortaklığında kuruldu.

Bee Grup İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 15.Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu,ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını,pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 18. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. 19. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 20. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını,satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. Gayesi ile kurulmuştur. a- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için yukarıdaki işlerle ilgili gereken her türlü hammadde, yarı mamul maddeleri, bu hususta lüzumlu makine tesisat ve teçhizatı ithal etmek, satın almak ve başka suretlerle temin edebilir ve faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt dışında gerekli alım-satım, imalat, montaj işlerini yapabilir. b- Şirket ile ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli olan yan faaliyetlerle iştigal eden yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, şirket temsilciliği alabilir, ancak aracılık yapmamak kaydıyla hisse senedi alarak pay sahibi olabilir. c- Şirket faaliyet konusu ile ilgili yan işleri gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı firmalarla şubeler açabilir, temsilcilikler verebilir, temsilcilikler alabilir, satış ağları oluşturabilir. d- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve haklar satın alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, alıp satabilir, şirket veya başkasına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis ve tescil edebilir, bunlar üzerine her türlü hakları iktisap edebilir. e- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslar kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. f- Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Aydınlı-Kosb Mah.Melek Aras Blv.Kosb Sit.No:3 Tuzla