Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Bengü Duranlar ve Erdem Duranlar ortaklığında kuruldu. Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Bengü Duranlar ve Erdem Duranlar ortaklığında kuruldu. 

Bees Uluslararası Nakliyat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu: 
a. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. b. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. c. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. d. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. e. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. f. Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. g. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. h. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kâğıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. i. Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. j. Mevzuatın izin verdiği hertürlü emtianın ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapabilir. k. Şirket amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında kara, hava, deniz, demiryolları, taşımacılık işleri ile uluslararası kara taşımacılığı yapabilir. Her türlü konteynır alır, kiralar, kiraya verebilir. Acentelik ve komisyonculuk yapabilir ve lojistik hizmetleri verebilir. l. Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik ve komisyonculuk yapabilir. m. Taşımacılıkla ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılmış ve açılacak olan ihaleleri katılabilir. n. Taşımacılıkla ilgili motorlu veya motorsuz nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir. o. Ev eşyası, canlı ve cansız hayvan taşımacılık işleri, taşımacıkla ilgili aracılık, nakliye komisyonculuğu yapabilir. p. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde her türlü gümrük sahalarında ve serbest bölgelerde ilgili bakanlıklardan, müsteşarlıklardan ve yetkili mercilerden izin almak şartıyla, konusuyla ilgili ithalat, ihracat, transit aktarma tahmil ve tahliye işleri yapmak. Gerekli yerden izin almak şartıyla özel antrepolar kurabilir, işletebilir. ŞİRKET AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 1. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için yurt içinde veya yurt dışında kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. 2. Konusuyla ilgili çalışma konularına giren her türlü marka, izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, know how ihtira beratı, ticari ünvanları, bröve,isim haklarını almak,satmak, doğrudan devir almak suretiyle adına tescil ettirmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek. 3. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için motorlu ve motorsuz kara ve hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, ihtiyaç fazlasını satmak 4. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü gayrimenkuller, menkul mallar, makine ve tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili,tasarruflarında bulunmak, Konusu ile ilgili olarak yukarıdaki konularla ilgili ticaret amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek, yerli veya yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri ve sair mevzuat dairesinde işbirliği yapmak, konusuna giren işlerde gerektiğinde işin bünyesi itibariyle kısmen veya tamamen Üçüncü Şahıslarla ilgili ortaklıklar kurmak, konsorsiyumlara ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İstiklal Mh.Kuzey Sk.Gören Apt.No:29/1 Ümraniye