Benefit Turizm Anonim Şirketi kuruldu!    

Benefit Turizm Anonim Şirketi kuruldu!     Benefit Turizm Anonim Şirketi kuruldu!    

Benefit Turizm Anonim Şirketi Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Aşkın Ulusoy ve Serkan Çetin ortaklığında kuruldu.


Benefit Turizm Anonim Şirketi Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Aşkın Ulusoy ve Serkan Çetin ortaklığında kuruldu.

Benefit Turizm Anonim Şirketi konusu:
1)Yurt içi ve yurt dışı seyahatler uçak, vapur, tren, otobüs ve benzeri seyahat şirketlerinin temsilciliklerini almak, bunların biletlerini satmak, yurt içi ve yurt dışı her türlü carter seferleri düzenlemek ve bu islerin acentalığını yapmak, turizm ile ilgili her türlü danışmanlık ve organizasyon yapmak, aracılık yapmak. 2)Tatil köyü, otel, motel, tatil sitesi gibi turistik tesis proje, fizibilite, kontrol hizmetleri yapmak, bunların işletmeciliğini yapmak, satın almak, kiralamak yurt içi ve dışında her türlü turistik tesis satın almak, kiralamak, işletmek ve satmak. 3)Yurt içi ve yurt dışında sergi, konser, festival düzenlemek ve düzenlenen yurt içi ve yurt dışı her tür faaliyetlere katılmak, bu konularda kültürel çalışmalarda bulunmak, turizm, kültür-sanat ve çeşitli bilim dallarında kitap, dergi, afis, kartpostal, film, video ve benzeri yarışmalar açmak, bunları yayınlamak ve bunlarla ilgili telif hakları tesis etmek, satın almak ve satmak. 4)Sağlık turizmi ile ilgili her türlü tesislerin proje ve kontrol hizmetlerini yapmak bunları inşa etmek, açmak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında seyahatler ve turlar düzenlemek. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan sağlık turizmi şirketleri ve Sağlık Kuruluşları ile işbirliği yapmak. 5)Turizm ve Seyahat sektörüne yönelik Yurtiçi ve Yurtdışında; Kongre, Konferans, Toplantı, Organizasyon, Kültür Gezileri, Gemi Turları ve Vize Hizmetleri yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri sunmak. 6)Yurt içinde her türlü tesis ve araçların bakım, onarım, restorasyon ve yapımı için gerekli ekipmanları kurmak, proje ve kontrol hizmetlerini yapmak ve gerekli faaliyetlerde bulunmak. 7)Şirket yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan tüm kurum ve kuruşlara yönelik; işletmelerin alması gereken izin ve ruhsatlar, ticaret, dış ticaret işlemleri, Kalite ve toplam kalite yönetimi, Hizmet Yeterlilik belgelendirmesi, Yeniden yapılanma, Pazarlama yönetimi, Bilgi teknolojileri yönetimi, Kurumsal kimlik, Organizasyonel motivasyon, Eğitim, Sağlık, Psikoloji, İletişim, Yönetim, Kariyer Planlama, Yabancı Dil, Mesleki Gelişim, Kişisel Gelişim, Stres yönetimi, Kurumsal amaç analizi, Yönetim süreçlerinin performans analizi, Marka ve patent, Organizasyon geliştirme ve performans arttırma planlaması konularında eğitim, danışmanlık, kamuoyu araştırmaları ve hizmetlerini vermek. 8)Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. Her türlü mesleki kurs işletmeciliği yapılması. 9)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslararası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teshir, pazarlama, dağıtım islerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi. Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak. Menajerlik, yapım ve figürasyon organizasyonu yapmak. Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. Şirket amaç ve konusuna ait islerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık ya da anlaşmalar yapmak. Radyo ve televizyonların kurulusu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenişehir Mah.Osmanlı Blv. A Bl. No:11 A/28 PENDİK