11 / 08 / 2022

Benim Evim İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!


Benim Evim İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi  Esenyurt’ta  500 bin TL sermaye bedeli  ile Murat Kılıç   ve Ahmet Çakır tarafından kuruldu.Benim Evim İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi  Esenyurt’ta  500 bin TL sermaye bedeli  ile Murat Kılıç   ve Ahmet Çakır tarafından kuruldu.

Benim Evim İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 2. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 4. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 5. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 6. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7. Şirketin belirlenen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak, amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak, amacına uygun her türlü taahhüde girmek, amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak, amacına uygun olarak bayilik, acentelik, mümessillik, temsilcilikler almak, vermek, şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını iktisap etmek, elden çıkarmak, mahdut ayni veya şahsi haklar ile takyit etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut ayni ve şahsi bir hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmak, şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilerce verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı ve verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehini kurmak veya kaldırılmasını istemek. Amacını gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı finansman kaynakları bulmak, kredileri sağlamak. 8. Konusuyla ilgili, internet üzerinden (elektronik ortamda) e ticaret yapmak amacıyla, bu konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, şirketlere, organizasyonlara üye olmak, alt üye kabul etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, reklam almak, reklam vermek. 9. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 10. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 11. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.