Bereket Varlık Kiralama 200 milyon dolar kira sertifikası satacak!

Bereket Varlık Kiralama 200 milyon dolar kira sertifikası satacak!Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtdışı kira sertifikası ihracına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı.


Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurtdışında 200 milyon Amerikan Doları'na kadar azami 9 ay vadeli, borsaya kote olmayan, tahsisli sukuk ihraç edilmesine ilişkin gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu kamuya açıklanmıştıı. Bereket Varlık Kiralama'nın Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılandı.

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.' nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurtdışında 200,000,000 (İki yüz milyon) Amerikan Doları'na kadar azami 9 ay vadeli, borsaya kote olmayan, tahsisli sukuk ihraç edilmesine ilişkin gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu kamuya açıklanmıştı.

Bu kapsamda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ekteki gibidir.

Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz

Dosya için tıklayın