Bereket Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Bereket Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Bereket Varlık Kiralama'nın ek satış ile 275 milyon Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200 milyon Türk Lirası tutarındaki 62 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu onaylandı.


Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası nihai getiri oranı hakkında açıklama yaptı. 

Bereket Varlık Kiralama'nın Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 275 milyon Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200 milyon Türk Lirası tutarındaki 62 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirketin talep toplamasını 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı yüzde 17,40, dönemsel getiri oranı ise yüzde 2,956 oldu.

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız, İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı bülteni ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 275.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 62 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %17,40, dönemsel getiri oranı ise %2,956 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

31.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

    

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

31.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

    
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.