Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Didem Yurttaş tarafından 30 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Maltepe, Feyzullah Mahallesi, Serap Caddesi, Tuna Apartmanı'nda kuruldu.


Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Didem Yurttaş tarafından 30 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Maltepe, Feyzullah Mahallesi, Serap Caddesi, Tuna Apartmanı'nda kuruldu. 


Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Zemin sondajı ve deniz sondajı  yapmak,yaptırmak. b. Zemin etüdü proje ve uygulamalarını yapmak , her türlü mühendislik hizmetleri vermek. b. Proje yapmak , yaptırmak , yapılan projeleri denetlemek. Projelerde danışmanlık yapmak. c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak  bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, projelerini hazırlamak. f.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri,  kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine, zemin etüdü raporu ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h. Hertürlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  i. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. Şirket bu amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için ; a.Yurt içinde ve dışında bulunan şirketlerde ortaklık, bayilik alma ve verme konularında anlaşmalar yapabilir, şubeler açabilir. b.Amacı ile ilgili konularda imalat , ithalat ve ihracat yapabilir, ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir. c.Konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla,gerçek ve tüzel kişilerle her türlü anlaşmalar yapabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir. Kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere ortak olabilir. d.Gayrimenkul alabilir, satabilir, komisyonculuk,aracılık yapabilir . Sahibi olacağı gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek veya lehine verilecek ipotek ve diğer ayni haklar almak ,ipotekleri fek etmek , üçüncü şahıslardan borç alabilir.  


Beril Zemin Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Feyzullah Mahallesi, Serap Caddesi, Tuna Apartmanı 12/B