28 / 03 / 2023

Beşir Atalay: Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız!

Beşir Atalay: Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız!

Başbakan Yardımcısı Atalay, her alanda ilerleyen, bölgesinde örnek alınan Türkiye' nin, afetlere daha hazırlıklı olmak için önlem almayı kültürünün bir parçası haline getirmesi gerektiğini belirtti...Başbakan Yardımcısı Atalay, her alanda ilerleyen, bölgesinde örnek alınan Türkiye'nin, afetlere daha hazırlıklı olmak için önlem almayı kültürünün bir parçası haline getirmesi gerektiğini belirtti.

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. her alanda ilerleyen, bölgesinde örnek alınan Türkiye'nin. afetlere daha hazırlıklı olmak için önlem almayı kültürünün bir parçası haline getirmesi gerektiğini belirtti. 


Atalay 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 15. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında. 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği, 23 bin 781 kişinin yaralandığı, tarihin en acı felaketlerinden biri biiyiik Marmara Depremi'nin 15. yılının idrak edildiğini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Atalay. deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de, bu tür büyük acıları tekrar yaşamamak için geride kalan 15 yılda Türkiye'nin, "afet sonrası kriz yönetimi" anlayışından, afete önceden hazırlıklı olarak "risk yönetimi" yaklaşımına geçtiğini anlattı.

 

Bu büyük depremden alınan derslerle afetlerin etkin yönetimi için Başbakanlık Alet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurulduğunu hatırlatan Atalay, risk yönetimini sağlayan "Bütünleşik Afet Yönetim Sisteminin" uygulamaya girdiğini, afete hazır Türkiye'nin kurulması için önemli adımların hızla hayata geçirildiğini bildirdi. 

Vatandaşların afet zararlarından öncelikle kendi bilgisi ve hazırlığının koruyacağı bilinciyle eğitim ve farkındalık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Atalay. 

afet anında sağlık, itfaiye, aramakurtarma ekiplerinin tüm vatandaşlara aynı anda ve hemen ulaşmasının mümkün olamayacağını vurguladı. 


Atalay, bu nedenle vatandaşları "afet sonrası altın saatler" olarak adlandırılan ilk 72 saate hazırlamak ve afet anında hayat kurtarabilecek temel bilgi, beceri ve araçlarla donatmak için AFAD'ın öncülüğünde. 2013 yılının başında. Türkiye çapında bir eğitim seferberliği başlatıldığını ifade etti. 


AFETE HAZIR TÜRKİYE 


"Afete Hazır Türkiye" vizyonuyla başlatılan projenin, dört basamaktan oluştuğunu belirten Atalay. 

geçtiğimiz yıl başlayan "Afete Hazır Aile" kampanyasını bu yıl "Afete Hazır Okul" kampanyasının izlediğini anlattı. 

"Afete Hazır İşyeri" ve "Afete Hazır Gençler" kampanyalarının da eklenmesiyle afet yönetiminde devlet, özel sektör, STK, vatandaş katılımının tam olarak sağlanmış olacağını kayededeıı Atalay, afete hazır Türkiye yolunda vatandaşların eğitim ve bilinçlendirilmesinde önemli bir ilerleme sağlanacağını belirtti. Başbakan Yardımcısı Atalay, yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Ülkemizin Afetlerin Sıfırına Dakika'sına hazır olması için tüm Bakanlıklarımızın katılımı ve destekleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlandı. Planla, ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturuldu. Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rol ve sorumlulukları belirlendi. 

2012 yılında yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP2023) kapsamında şu ana kadar Kentsel Dönüşüm Yasası ve Doğal Afet Sigortaları Yasası yürürlüğe girmiş, afet risk azaltma çalışmalarına destek sunan Ulusal Deprem Araştırma Programı başlatılmıştır. UDSEP-2023, deprem kayıplarının eıı aza indirilmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren örnek bir çalışmadır. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nın ana amacı, depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır. Geçmiş dönemlerde lojistik konusunda yaşanan sorunların önlenmesi amacıyla afet meydana geldiği anda bölgeye acil yardım ve lojistik malzemelerini ulaştıracak Türkiye'nin değişik noktalarında 27 lojistik merkez kurma çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Marmara'da meydana gelmesi muhtemel bir depremi tetikleyebilecek fay hatlarının daha yakından takip edilebilmesi için AFAD ve Almanya Yer Bilim Araştırma Enstitüsü (GFZ) işbirliği ile GONAF projesi başlatılmıştır." AFAD. TÜBİTAK. ULAKBİM ve 7 üniversite ile "Türkiye Deprem Veri Merkezi" projesinin de geliştirildiğini anlatan Atalay. TÜBİTAK ile afet durumunda iletişimin kesilmemesi için Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Projesinin.2014 yılında Eskişehir. Diyarbakır,  Ankara  ve Zonguldak olmak üzere 4 pilot ilde ilk kez uygulandığını ifade etti. Ankara Başkent
Geri Dön