Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi kuruldu!

Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi kuruldu! Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi kuruldu!

Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi, Fahrettin Maraş, Ömer Dinçel ve Ebru Zeynep Dinçel Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 360 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bakırköy, Cevizlik Mahallesi'nde kuruldu.

Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi, Fahrettin Maraş, Ömer Dinçel ve Ebru Zeynep Dinçel Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 360 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bakırköy, Cevizlik Mahallesi'nde kuruldu. 


Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi iş konusu; Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek tüzel kişi ve kurumlara ait bir gayrimenkulün gayrimenkul projesinin veya bir gayirmenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkullerin niteliği pisaya ve çevre koşullarının analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevevsinde taktir edilmesu konusunda sermaya piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerleme raporları hazırlamak Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilirler, ipotek verebilirler ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde ve 6.8.2007 tarihinde tescil edilen tadil genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.


Beta Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi, Hamurcu Sitesi, No:12/27