09 / 08 / 2022

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek 16 ayrı kaçak yapı dosyası nedeniyle ceza mahkemesi yolunda

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek 16 ayrı kaçak yapı dosyası nedeniyle ceza mahkemesi yolunda

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Danıştay 1. Daireye başvurarak, hakkında soruşturma izni verilen iki adet kaçak yapıya ilişkin soruşturma izni verilmesi kararının iptali amaçlı dava açmıştı...Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek hakkında daha önce, iki adet kaçak yapıya ilişkin olarak yasal hiçbir işlem yapmadığı için, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından 10 Şubat 2011 tarihinde 2011/47 sayı ile soruşturma izni verilmiş, tarafımca şikayet konusu yapılan diğer 14 kaçak yapı ile ilgili olarak ise soruşturma izni verilmemişti.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Danıştay 1. Daireye başvurarak, hakkında soruşturma izni verilen iki adet kaçak yapıya ilişkin soruşturma izni verilmesi kararının iptali amaçlı dava açmıştı.

Tarafımca da Yücel Çelikbilek hakkında soruşturma izni verilmeyen 14 kaçak yapıya ilişkin olarak yine Danıştay 1. Daireye itirazda bulunulmuştu.

Danıştay 1. Daire 2011/1287 esas 2011/1365 karar no ile 28.09.2011 tarihinde Yücel Çelikbilekin iki adet kaçak yapı için soruşturma izni verilmesi kararının kaldırılması talebini reddetti, aynı kararda tarafımca şikayet konusu yapılan 14 kaçak yapı hakkında da Yücel Çelikbilek hakkında soruşturma açılması gerektiğine hükmetti ve dosyayı gereği yapılmak üzere Beykoz Cumhuriyet Savcılığına havale etti.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek  16 kaçak yapı hakkında yükümlü olduğu yasal işlemleri yapmadığı için Hakim karşısına çıkacak.

Danıştay 1. Dairenin verdiği Kararın metni, kaçak yapıya göz yuman diğer Belediye Başkanlarına da emsal teşkil etmesi amacıyla tam metin olarak aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımla

Cihangir Dönmez

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas   No  : 2011/1287

Karar No : 2011/1365

KARAR

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar :

1-Yücel Çelik Bilek-İstanbul İli ,Beykoz Belediye Başkanı

2-Muharrem Ergül-                                                  

3-Mahmut Gülbasar-                       Belediyesi  Yapı Kontrol Müdürü

4-Ali Esat Yaşar -                                                                          

5-M.Murat Demirel-                                              Kontrol Mühendisi

6-Çetin Yıldız-                                                                                      

7-Nedim Sarıtaş -                                                                                

8-Ali Rıza Terzi_                                                                                  

9-Adnan Piştafoğlu-                                                                            

10-Ahmet Haydar Ak -                                                                          

11-Davut Taş Demir-                                                      İnşaat teknikeri

12-İlknur Tokgöz Kip-                                                                            

13-Kerim İncefidan -                                                                            

14-Rıfat Doğan-                                                                                    

İtiraz Edilen Karar      : Hakkında ön inceleme yapılanlardan Çetin Yıldız,Ali Rıza Terzi ,Adnan Piştofoğlu ,Ahmet Haydar Ak ,Davut Taş Demir,ve İlknur Tozgöz Kip İçin soruşturma izni verilmemesine,dierleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin içişleri bakanının 10.02.2011 tarih ve Tef.Ku.Bşk 2011/47 sayılı kararı

Karara itiraz edenler      :

1-Yetkili merci Kararının Soruşturma izni verilmemesine  ilişkin kısmına şikayetçi Hüseyin Cihangir Dönmez

2-Yetkili merci kararının  soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına hakkında soruşturma izni verilen Yücel Çelikbilek , Muharrem Ergül, Mahmut Gülbasar, Ali Esat Yaşar, M.Murat Demirel , Nedim Sarıbaş, Kerim İncefidan ve Rıfat Doğan

İçişleri Bakanının  10.02.2011 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2011/47 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında eylemler ve ilgilileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Soruşturulacak eylemler   :

Yücel Çelik Bilek, Muharrem Ergül, Mahmut Gülbasar, Ali Esat Yaşar, M.Murat Demirel, NedimSarıbaş ,Kerim İncefidan, Rıfat Doğan, Çetin Yıldız, Ali Rıza Terzi, Adnan Piştofoğlu, Ahmet Haydar Ak, Davut Taşdemir ve İlknur Tokgöz Kipin:

1- Beykoz ilçesi, Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi, Edebali Caddesi No:9 adresinde bulunan 447 metrekare yapı,

Akbaba Dereseki Bölgesi, 1 paftada yer alan 5.522 metrekare inşaat alanı bulunan 2/B arazisi üzerindeki Doğuş Koleji Binaları,

Ayazma Mevkii, 7 nolu 2/B arazisi, 391, 395, 396 ila 404 nolu 1600 metrekare inşaat alanı bulunan yapılar,

Çavuşbaşı Çengeldere Mavkii, 2/B razisindeki Orhan Gazi Canıbeyaz işgalindeki 3.040 metrekare inşaat alanı bulunan fabrika binaları,

Mahmut Şevket Paşa Köyü 44 numaralı 2/B arazisi, 1.250 metrekare inşaat alanı bulunan yapılar,

Kavacık Salkım Sokak 60 ve 176 numaralı 2/B arazisinde bulunan 300 apartman dairesinden oluşan 11 blok, 15.467,7 metrekare inşaat alanı bulunan yapılar,

Görele Mahallesi 16 ada 7 parsel sayılı, 105 ada 3 parsel sayılı, 139 ada 11 parsel sayılı, 138 ada 8 parsel sayılı ve 139 ada 9 parsel sayılı 2/B kapsamındaki arazide, 41.350 metrekare inşaat alanı bulunan yapılar,

Mahmut Şevket Paşa Köyü, Ayazma Mevkii, eski 407 yeni 760 parsel sayılı Belediye Encümenince iki kez yıktırılması yönünde karar verilen ve üçüncü kez 2002 yılında Enis Edip Erdirik adına yıkım kararı verilen 1.600 metrekare inşaat alanı bulunan ruhsatsız yapılar,

Mahmut Şevket Paşa Köyü, 2/B arazisinde 271 parsel sayılı, Kemal Turana ait 193 metrekare inşaat alanı bulunan yapı,

Mahmut Şevket Paşa Köyü, 2/B arazisinde 59 parsel sayılı, Kerime Demir ve Zülal Şehitoğluna ait 870 metrekare inşaat alanı bulunan ve Belediye Encümenince iki defa yıktırılması yönünde karar verilen iki adet yapı,

İshaklı Köyü, 349 ve 350 parsel sayılı S.S. Gölbahçe Konakları Yapı Kooperatifi tarafından yapılan İstanbul İl İdare Kurulu tarafından 2002 yılında yıktırılmasına karar verilen 840 metrekare inşaat alanı bulunan üç adet yapı,

İshaklı Köyü, 159, 160 ila 167, 175, 182, 183 parsel sayılı mülkiyeti Hakan Köke ait Saklıköy Tesisleri olarak bilinen ve İstanbul İl İdare Kurulu tarafından yıktırılmasına karar verilen 5.108 metrekare inşaat alanı bulunan yapılar,

Mahmut Şevket Paşa Köyü, 340 parsel sayılı 3.600 metrekare inşaat alanı bulunan Belediye Encümenine yıktırılmasına karar verilen yapılar,

Yukarıda 14 grup olarak konumu belirtilen ve çoğunluğu 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamında orman vasfını kaybetmesi nedeniyle orman sınırları dışına çıkarılan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi üzerinde kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen yapılar ile tapusu olmakla birlikte ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış ve yasal işlem yapılmamış veya yıkım kararı verilmiş mevzuata aykırı yapılarla ilgili işlem yapmayarak yıkım kararlarının gereğini yerine getirmemek

Yücel Çelikbilek, Muharrem Ergül, Mahmut Gülbasar, Ali Esat Yaşar, M.Murat Demirel, Nedim Sarıbaş, Kerim İncefidan ve Rıfat Doğanın;

2- Orman Kanunun 2/B maddesi hükmü kapsamındaki Devlet arazisi üzerine 2006 yılından sonra yapıldığı hava fotoğrafları ile tespit edilen, Riva Caddesi ile Kirazlıyayla Kesişimi 2126, 2127, 2128, 2128/1 ve 2128/2 parsel sayılı Albero Sitesi olarak bilinen 3.900 metrekare inşaat alanı bulunan yapı ile Karlıtepe Mevkii, Kirazlıyayla Yolu, Toygartepe Otobüs Durağı karşısındaki 56 metrekare inşaat alanı bulunan yapılarla ilgili yasal işlem yapılmayarak ruhsatsız yapılara göz yummak.

Eylem Tarihi :   2003 yılı ve sonrası

İçişleri Bakanlığının 11.7.2011 tarih ve 10878 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanlığının 10.2.2011 tarih ve Tef.Ku.Bşk. 2011/47 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünalın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Ön inceleme raporu ve eki belgelere göre 2 nci maddeden ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanlığının 10.2.2011 tarih ve Tef.Ku.Bşk. 211/47 sayılı kararının; 2 nci maddede belirtilen eylem yönünden Yücel Çelikbilek, Muharrem Ergül, Mahmut Gülbasar, Ali Esat Yaşar, M. Murat Demirel, Nedim Sarıbaş, Kerim İncefidan ve Rıfat Doğan için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazların reddine,

1 nci maddede isnat eden eylemle ilgili olarak, ön inceleme raporu ve bu rapora dayalı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilen kararda, yasal işlem yapılmayan ve yıkım kararları yerine getirilmeyen yapıların 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi hükmü uyarına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerdeki mülkiyeti ihtilaflı taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olduğu, kadastro çalışmaları sonucunda bu arazilerin mülkiyetinin hazine adına tescil edildiği görülmekle birlikte üzerindeki yapıların zilyetlerinin de ilgili tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde gösterildikleri, mülkiyet sorunu çözümlenmeden 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yıkım yapılmaması gerektiği belirtilerek 14 yapıyla ilgili ortada cezai sorumluluğu gerektiren eylem bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemiş ise de, 14 grup olarak belirtilen yapıların tamamının 2/B kapsamında olmadığı, bazı yapılarla iligili yıkım kararları verildiği, bazıları ile ilgili yasal işlemler yapılmadığı, dolayısıyla belediye sınırları içinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler üzerindeki ruhsatsız yapılardan, 2003 yılından sonra yapıldığı belirlenen iki yapı ile ilgili soruşturma izni verilmesine rağmen aynı durumda olan ruhsatsız diğer 14 yapının 2003 yılından önce yapıldığı nedeniyle ilgililerin sorumluluğunun her zaman mevcut olduğu, 3194 sayılı kanunda, Belediye sınırları içindeki ruhsatsız yapıların Belediyece tespit edilerek ruhsata bağlanması mümkün olanların verilecek süre içinde ruhsat almalarının isteneceği, ruhsata bağlanması mümkün olmayan, imar planı ve imar mevzuatına aykırı olan yapıların ise, encümen kararı ile yıktırılmasına karar verilip belediyece yıktırılacağı açıkça hükme bağlandığından, Belediye görevlilerinin Yasayla verilen görevlerini yerine getirmeyerek ruhsatsız yapılara göz yumdukları anlaşılmıştır. Bu nedenle 1 inci maddeden ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından şikayetçi itirazının kabulüyle İçişleri Bakanlığının 10.2.2011 tarih ve Tef.Ku.Bşk. 2011/47 sayılı kararının; 1 inci maddede belirtilen eylemler yönünden Yücel Çelikbilek, Muharrem Ergül, Mahmut Gülbasar, Ali Esat Yaşar, M. Murat Demirel, Nedim Sarıbaş, Kerim İncefidan, Rıfat Doğan, Çetin Yıldız, Ali Rıza Terzi, Adnan Piştofoğlu, Ahmet Haydar Ak, Davut Taşdemir ve İlknur Tokgöz Kip için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmın kaldırılmasına,

Dosyanın 1 inci ve 2 nci maddelerde belirtilen eylemlerden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavılığına, kararın bir örneğinin İçişleri Bakanlığına, itiraz edenlere ve şikayetçiye gönderilmesine 27.9.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye

Osman Akpak Ahmet başpınar Abdullah Dörtlemez Ülkü Erbük

Üye

İbrahim Er