Beykoz Belediyesi 6 arsa satacak!

Beykoz Belediyesi 6 arsa satacak!

Günün ilk bombası Beykoz'dan. İstanbul'un en fazla tapu ve imar sorunu yaşanan ilçesi Beykoz'da belediye ticari alan imarlı 6 arsayı satışa çıkardı. İstanbul'da yatırım fırsatı arayanlar bu ihale kaçmaz!!!



Satış ilanlarının tam metni aşağıda.

Beykoz İlçesi Belediye Başkanlığından :

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından ; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında yapılan koşulları E : 2.00, Hmax : 24.50 m. Olmak üzere Çevresel Ticaret Alanı olarak planlanan Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 183.96 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 792 ada 6 parsel numaralı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36. ve 37. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü'ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel (YTL.)

792 Ada 6 Parsel : 3.459.900 YTL+KDV

Geçici Teminat Miktarı

792 Ada 6 Parsel : 103.797.00 YTL

Şartname Bedeli e Satış Yeri : 100 YTL karşılığında Beykoz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İhale Yeri, Tarih ve Saati : Beykoz Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 22.08.2007 tarihinde saat 10.00'da

Tekliflerin En Son Verilmesi : İhaleye ilişkin teklifler en son 22.08.2007 tarihinde saat 9.00'a kadar Beykoz Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye Katılacaklardan

İstenen Belgeler : İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.

8013/1-1

-----

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından ; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında yapılan koşulları E : 1.00, Hmax : 12.50 m. Olmak üzere Yerel Ticaret Alanı olarak planlanan Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 1328 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 811 ada 1 parsel, 1027 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 811 ada 2 parsel, 807 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 812 ada 1 parsel, 1118 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 812 ada 2 parsel ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36. ve 37. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü'ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel (YTL.)

811 Ada 1 Parsel : 1.992.000 YTL+KDV

811 Ada 2 Parsel : 1.540.500 YTL+KDV

812 Ada 1 Parsel : 1.210.500 YTL+KDV

812 Ada 2 Parsel : 1.677.000 YTL+KDV

Geçici Teminat Miktarı

811 Ada 1 Parsel : 59.760 YTL+KDV

811 Ada 2 Parsel : 46.215.00 YTL+KDV

812 Ada 1 Parsel : 36.315.00 YTL+KDV

812 Ada 2 Parsel : 50.310.00 YTL+KDV

Şartname Bedeli e Satış Yeri : 100 YTL karşılığında Beykoz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İhale Yeri, Tarih ve Saati : Beykoz Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 29.08.2007 tarihinde saat 10.00'da

Tekliflerin En Son Verilmesi : İhaleye ilişkin teklifler en son 29.08.2007 tarihinde saat 9.00'a kadar Beykoz Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye Katılacaklardan

İstenen Belgeler : İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.

8014/1-1

-----

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından ; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında yapılan koşulları E : 1.00, Hmax : 12.50 m. Olmak üzere Yerel Ticaret Alanı olarak planlanan Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 3269 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 865 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36. ve 37. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü'ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel (YTL.)

865 Ada 1 Parsel : 3.922.800 YTL+KDV

Geçici Teminat Miktarı

865 Ada 1 Parsel : 117.684.00 YTL

Şartname Bedeli e Satış Yeri : 100 YTL karşılığında Beykoz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İhale Yeri, Tarih ve Saati : Beykoz Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 22.08.2007 tarihinde saat 11.00'da

Tekliflerin En Son Verilmesi : İhaleye ilişkin teklifler en son 22.08.2007 tarihinde saat 10.00'a kadar Beykoz Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye Katılacaklardan

İstenen Belgeler : İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.