05 / 02 / 2023

Beykoz Konakları'nda ihtiyati tedbire ret çıktı

Beykoz Konakları'nda ihtiyati tedbire ret çıktı

'Beykoz Konakları' olarak bilinen ormanlık alan üzerine kurulu 465 gayrimenkulün tapu kayıtları için istenilen 'ihtiyati tedbir' talebi tekrar reddedildi.Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle, Beykoz Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki 1 numaralı nikah salonunda yapılan duruşmaya, davacı Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği avukatları ile davalı tarafların vekili yaklaşık 80 avukat katıldı.

Söz alan davacı avukatları, daha önce mahkemece ret edilen gayrimenkullerin tapu kayıtları için istenilen ihtiyati tedbir taleplerini, taraf teşkili oluşmadığı gerekçesiyle yinelediler.

Davacı avukatları, tapu kayıtlarının 16 Ocak 2007 günü gönderildiğini, geçen süre içerisinde satış ve el değiştirmeden dolayı Beykoz Konakları'nda yeni maliklerin doğduğunu öne sürerek, yeniden tapu kayıtlarının istenmesini, doğan yeni maliklerin de davaya dahil edilmesini talep ettiler.

Davalı avukatları da, ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar verilmesini istediler.

Mahkeme hakimi, gayrimenkullerin tapu kayıtları için istenilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar vererek, tapu kayıtlarının yeniden istenmesini, mülkiyet ve ayni hak değişikliklerinin bildirilmesini, var ise yeni maliklerin davaya dahil edilmesini kararlaştırdı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

-DAVA DİLEKÇESİNDEN-

Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği adına Avukat Elmas Erdem tarafından Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Saip Molla II Özel Ormanı'nın malikleri olan Kırkent İnşaat ve Ticaret A.Ş ve Salih Tatlıcı tarafından yapılaşma izni istendiği, genel müdürlükçe de 1989 yılında yapılaşmaya kesin izin verildiği anlatılıyor.

Tamamı 965 bin 120 metre kare olan özel ormanın, yüzde 6'lık kısmını geçmeyecek şekilde 57 bin 907 metre karelik kısmı üzerinde 120 adet A tipi, 120 adet B tipi ve 161 adet C tipi konut ve diğer tesisler için yapılaşma izni verildiği belirtilen dilekçede, Başmüfettiş Mehmet Yener tarafından 20 Eylül 2006 tarihinde düzenlenen inceleme raporuna göre 'ormanın yüzde 6'lık yapılaşma sınırının aşıldığının belirlendiği' ifade ediliyor.

Dilekçede, 'Beykoz Konakları olarak bilinen 465 taşınmazın, kat mülkiyeti tapularının tamamının iptali ile özel orman olarak tevhidi ve tescili, ruhsatsız yapıların yıkılarak ortadan kaldırılması, ormana müdahalenin önlenmesi, taşınmazların iyi niyetli üçüncü kişilere devir ve temliki ile üzerinde ayni hak tesisinin önlenmesi amacıyla tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir konulması' talep ediliyor.
Geri Dön