11 / 08 / 2022

Beze Group, Facilitator A.Ş.’nin danışmanı oldu!

Beze Group, Facilitator A.Ş.’nin danışmanı oldu!

Gayrimenkul geliştirme, yönetim ve tedarik sektörleri konusunda yatırımcı şirketler için başarılı iletişim stratejileri üreten ve kamuoyu oluşturma ve işbirliklerini geliştiren projeleri gerçekleştiren Beze Group, Facilitator A.Ş.’nin danışmanı oldu.  

Daha iyi binaların yapılması ve bunların daha iyi yönetilmesi için çalışmalar yapan Önal Yılmaz Gayrimenkul Yönetimi alanında faaliyetlerine devam eden Facilitator Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi kurdu.

 

Facilitator Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Önal Yılmaz’ın 25 yılı aşkın tecrübesi ile binaların daha iyi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yapacak. Facilitator, Bütünsel Tasarım Danışmanlığından, Gayrimenkul Yönetimine, Yönetim Danışmanlığına, Karma Kullanımlı Proje Etkileşim Danışmanlığına, Tesis Yönetiminden, Mevcut Binaların Sorunlarının çözümüne kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.


Gayrimenkul geliştirme sektöründe” Bina Yönetim Modeli”nin baştan ele alınmadığı ve ayrıca Bina Yönetim Sektöründe deneyimli profesyoneller de az olduğu için, başta aidat kaynaklı enerji yönetimi dahil çeşitli ciddi sıkıntılar bugün birçok binanın ana sorunu oldu.

Özetle; yatırımcı, mimar, proje müellifleri, danışmanlar ve bina yöneticilerinin birlikte çalıştıkları bütünsel bir tasarım anlayışı tam anlamıyla yerleşemedi. Bina sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi bilen bina yöneticileri bile genellikle ancak bina teslimlerinden birkaç ay önce çalışıyor. Bu nedenle önceden alınması gereken tedbirler, dikkat edilmesi gereken noktalar gözden kaçırılıyor, önceden bir Yönetim Modeli olmadığı için binada yaşam başlamasıyla birlikte başlayan sorunlar kaosa neden oluyor.

 

Durum ne? 


Binaların geliştirme, inşa ve yönetim aşamalarında olması gereken yaklaşımların tam yerleşmemiş olduğunu dile getiren Facilitator Kurucu Başkanı Önal Yılmaz konuyla ilgili olarak, “Bütünsel bir tasarım anlayışı, yani yatırımcı, mimar, proje müellifleri, danışmanları ve bina yöneticilerinin geliştirme süreci boyunca beraber çalıştıkları bir düzen tam yerleşemedi. Hedef kitle olan bina nihai sakinlerinin kullanım, istek ve şikayetlerini en iyi bilen bina yöneticileri, genelde bina teslimlerinden birkaç ay önce masaya davet edilir durumdadır. Bu geç kalınmışlık, ister AVM, ister İş Kulesi, ister Konut olsun tüm binaların daha ilk günden sorunlar içinde boğulmasına neden olmaktadır.” diye konuştu.

Bilinçli tercihler…Daralan ekonomik koşullar… Kısıtlı enerji kaynakları…Sürdürülebilir bir gelecek…

Daralan bu ekonomik koşullarda, kısıtlı enerji kaynakları ve sürdürülebilir bir gelecek endişeleri arasında artık yalnızca gerçekten iyi gayrimenkul projelerinin müşteri bulacağı ve değerlerini koruyacağı dönemlere girildiğini dile getiren Önal Yılmaz “Bu arz fazlalığı içinde ve internet sayesinde hızla ulaşılan birçok veriye dayalı olarak, son kullanıcılar daha 
bilinçli tercihler yapma şansı yakalamaktadırlar. Örneğin aidat sorunları yaşayan birçok bina, bu sorunların büyük bir kısmını geliştirme aşamasında yapılan hatalar sebebiyle yaşamaktadır. Bir de Bina Yönetim sektöründe, bu çok boyutlu yönetim işini layıkıyla yapacak profesyoneller de az olduğu için, gerek aidat kaynaklı, gerek kaliteli hizmet kaynaklı, gerekse toplu yaşam kriterlerinin sağlanması konularında çok ciddi sıkıntılar bugün birçok binada yaşayanların ana sorunu haline gelmiştir” dedi.

Yeşil bina, akıllı bina gibi kavramların altı tam doldurulmadan son kullanıcıya sunuluyor…

Önal Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: “Yeşil bina, akıllı bina gibi kavramların altı tam doldurulmadan satış ve pazarlama odaklı söylemlerle son kullanıcılar yönlendirilmektedir, ama faaliyete geçen sistemlerin birçoğu bu özelliklerden oldukça uzak olabilmektedir”. 

Facilitator A.Ş Beze Group’la çalışmaya başladı


Gayrimenkul geliştirme, yönetim ve tedarik sektörleri konusunda hem yatırımcı şirketler, hem de sektördeki STK’lar için başarılı iletişim stratejileri üreten ve kamuoyu oluşturma ve işbirliklerini geliştiren projeleri gerçekleştiren ayrıca, medya iletişim yönetimleri yapan Beze Group, Facilitator A.Ş.’nin danışmanı oldu.