14 / 08 / 2022

Bhz Mühendislik İnşaat Otelcilik Ticaret Limited  Şirketi kuruldu!


Bhz Mühendislik İnşaat Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  250  bin TL sermaye bedeli  ile Çetin Ekmekci tarafından kuruldu.Bhz Mühendislik İnşaat Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  250  bin TL sermaye bedeli  ile Çetin Ekmekci tarafından kuruldu.
Bhz Mühendislik İnşaat Otelcilik Ticaret Limited  Şirketi:
1.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek 2. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satısının yapılabilecegi tesisleri kurar isletir kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapar. 4. Yurt içi ve yurt dışında Yerli ve Yabancı firmalara her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, konusu ile ilgili danışmanlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 5. Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale sirkette kalırsa ihale sözlesmesi geregi isi yapmak ve teslim etmek. 9-Her Türlü İnşaat Malzemeleri Almak ,Satmak ,İthalat ,İhracat Yapmak. 10. Her Türlü Motorlu , Motorsuz Taşıt Ticareti, Alım ve Satımı, İthalat ve İhracatını Yapmak. 11. Oto Galerileri Açmak, İşletmek veya İşlettirmek. 12. Ticari Amaçlı Her Türlü Motorlu Araç Kiralama Hizmetleri Vermek 13- Araç Filoları Kurmak, Satın Almak, Satmak, Kiralamak ve Kiraya Vermek.