Bilgi Yapı şžirketi'nin iflas defteri kapatıldı!

Bilgi Yapı şžirketi'nin iflas defteri kapatıldı!

İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi;  Bilgi Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ticaret Limited şžirketi'nin iflas defterini kapattı. Söz konusu şirket Dikilitaş emirhan caddesi, Hora sokak, Alkök apartmanı, numara 66/65 C Beşiktaş'ta yer alıyor


MÜFLİSİN ADI, SOYADI / SİCİL NO ve ADRESİ  : Bilgi Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ticaret Limited şžirketi
İFLAS KARARI VEREN MAHKEME SAYI ve TARİHİ  : İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/536 E.2009/279 K. Sayılı 05/05/2009 tarihli kararı.

İFLASIN KAPATILMASI KARARI TARİH-SAYI  : İstanbul 8. Asliye Ticaret Mah'nin 20(0/264 E2010/270 K. Sayılı 14/05/2010tarihli kararı Yukanda adresi yazılı müflis hakkında Ticaret Mahkemesinin yukarda yazılı kararıyla İflasın kapatılmasına (Md.254) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun (66 -254 maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
Dosya No: 2009/10