Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Serdar Bilgili Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Şerife Ercantürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda ve Sevil Temo Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 15 Temmuz'da kuruldu.


Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Serdar Bilgili Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Şerife Ercantürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda ve Sevil Temo Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 15 Temmuz'da kuruldu. 


Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iş konusu;  A.     Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır: 1-     Her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak; emlak, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, santraller, beton santralleri organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, bina, işyeri, arsa, arazi, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, devre mülk, tatil köyü, turistik ev ve villalar, yat limanları, hediyelik eşya satış mağazaları, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, her türlü restoran, kafeterya, büfe, lokanta, bar, gece klubü, gıda satışının yapılabileceği tesisler gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/eğitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini, gayrimenkulleri tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, tahsis etmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, bu yerlerin organizasyon işlerini yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, tüm bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak. 2-     Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak; satışlarında aracı (temsilci, dağıtımcı, satıcı, komisyon acentesi) ve danışman sıfatıyla her türlü seyahat acenteliği, tur operatörlüğü yapmak ve yaptırmak; yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acenteleri adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak. 3-     Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, 4-     Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizmi Teşvik Kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak. 5-     Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acenteleri tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak. 6-     Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak. 7-     Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek. 8-     Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ve işletmelere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 9-     Turistlik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak. 10-  Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek. 11-  Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek. 12-  Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak. 13-  Turistik tesislerde, toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunların yakınında olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek. 14-  Turistik tesisler yakınında olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek. 15-  Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek. 16-  Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak. 17-  Her türlü emlak ve özellikle konut siteleri, alışveriş merkezleri, ticari ve sınai merkezler, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, ev, apartman, işyeri, ticarethane, arsa, arazi ve her türlü taşınmaz almak, satmak, devir etmek, temlik etmek, kiraya vermek, kiralamak ve pazarlamak. 18-  Her türlü franchising hizmetleri sunmak alım ve satımını yapmak. 19-  Her türlü gayrimenkul, menkuller ve bu konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı genelinde ihale organize etmek, müzayede açık arttırma ve teklif alma toplantıları yapmak. 20-  Her türlü taşınmazın danışmanlık, uzman incelemesi, fizibilite, gayrimenkul değerlendirme hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 21-  Konusu ile ilgili yazılı ve görsel medyada reklâm.


Bilgili İşletme Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Şair Nedim Caddesi, No:20 Kat:6