Binaların yıkılması için 5 teknik belirlendi!

 Binaların yıkılması için 5 teknik belirlendi!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 6.5 milyon binanın elden geçeceği afet riski altındaki alanların dönüşümünde yıkım için 5 teknik belirledi


Bakanlığın hazırladığı Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı'na göre, yıkım müteahhitleri; patlayıcı kullanarak yıkım, uzun erişimli yıkım makinesi ile yıkım, ekskavatörle yıkım, kat eksiltme suretiyle yıkım, çekme halatıyla yıkım tekniklerini kullanacak. Yıkım müteahhidi kullanacağı tekniği binanın inşa edildiği alan, çevresel ve fiziksel faktörler, yapımda kullanılan materyaller ve binanın kullanım şekline göre belirleyecek.


ÇEVREYE DİKKAT 

Hazırlanan taslağa göre, patlatma yöntemiyle bina yıkımında çevreye zarar verilmeyecek. Bakanlık, yapı enkazının dere, ırmak, akarsu yatakları ve kaynak sularının yatağına doldurulmasına, akarsuların yönünün değişmesine izin vermeyecek. 

Takvim