19 / 08 / 2022

Binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen köylülere ek süre verilmesi önerildi!

Binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen köylülere ek süre verilmesi önerildi!

442 sayılı Köy Kanunu'na göre köylülere satışı yapılan taşınmazlar için belirlenen süre içinde binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyenlere ek süre verilmesi önerisi meclis gündemine taşındı. CHP'li Yalım, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 442 sayılı Köy Kanunu'na göre köylülere satışı yapılan taşınmazlar için belirlenen süre içinde binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyenlere ek süre verilmesi önerisine ilişkin soru önergesi hazırladı. Yalım, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Yalım, ''28.11.2017 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunu'na eklenen Geçici Madde 5- (Ek: 28/11/2017-7061/4 md.) ile, “Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” hükmü getirilmiştir. Bu kanun hükmü ile 31.12.2020 tarihine kadar süre verilmesine rağmen taksitlerini ödeyemeyen veya ödediği halde halen yapılaşmamış taşınmazlar bulunmaktadır. Köylülerimiz arsa almalarına rağmen maddi sıkıntılar nedeniyle ve özellikle pandemi sürecinde bu sıkıntılarının daha da artması sebebiyle yapılarını inşa etme imkânı bulamamaktadırlar. Bu sebeple bina yapma için tanınan sürenin uzatılması gerekmektedir'' diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soruları:
1- 442 sayılı kanunun Ek 13. Maddesinde yer alan ve köylülere satışı yapılan  taşınmazlarla ilgili olarak Geçici 5. Madde ile tanınan ve 31.12.2020 tarihine kadar olan sürenin bir yıl daha uzatılmasına yönelik her hangi bir çalışmanız var mıdır?