Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Ünsal ve Abdulhafis Ünsal ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Arnavutköy'de kuruldu.Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Ünsal ve Abdulhafis Ünsal ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Arnavutköy'de kuruldu. 


Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1 .Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2 .Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3 .Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4 .Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5 .Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6 .Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  7 .Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8 .Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut ,iş hanları, fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9 .Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 11 .Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak 13. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 17. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik , teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bunula ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18. Durum (halihazır),kadastro,yeraltı, maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 19. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 20. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 21. Her türlü inşaat yapım iskelesi üretim tesislerinin kurulması, iskelelerin alımı satımı ve kiraya verilmesi. 22. Her türlü inşaat malzemesinin toptan ve perakende satışını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 23. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, özel kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak. 24. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, özel kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak. 25. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, özel kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak. 26. Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak,özel kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak.  27. Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması ve özel kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak.


Binsev Yapı Oto Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Arnavutköy, Arnavutköy Merkez Mahallesi, Nişan Sokak 1/6