19 / 08 / 2022

Black Sea Invest Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Black Sea Invest Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Şişli'de Black Sea Invest INC. tarafından kuruldu.Black Sea Invest Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Şişli'de Black Sea Invest INC. tarafından kuruldu.

Black Sea Invest Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 01- EMLAK SEKTÖRÜ -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 02- İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 03- DENİZCİLİK 1-Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç takım ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, takım, yedek parça ve malzemenin alımı - satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, 2- Sahibi olduğu veya kiraladığı deniz vasıtalarının işletmeciliğini yapmak, deniz, kara ve hava taşımacılığı acenteliği ve komisyonculuğunu yapmak. Kapıdan kapıya taşımacılık ve lojistik hizmetlerinde bulunmak, kara araçları ile taşımacılık yapmak. 3- Kiraladığı, inşa ettiği veya ettirdiği, sahibi olduğu, iskele, mendirek ve limanlarda gemi yükleme boşaltma ve barındırma işlemleri yapmak , her türlü yüklere ardiye hizmetleri , yük bağlama ve yükleme hizmetleri mühürleme ve tartı hizmetleri vermek, konteyner iç dolum ve boşaltılması, yıkama tamir, konteyner ve benzeri yüklerin içinin gümrük tarafından denetlenmesi için boşaltılması ve tekrar yüklenmesi hizmetleri ile deniz yoluyla gelen ve giden her türlü araç ve yolculara hizmet vermek. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanlar, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satınalabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir, 4- Her türlü Deniz kanunu ve Denizcilik mevzuat1 uyarınca her türlü işletme ruhsat1 alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklarca kullanabilir. 5- Deniz taşımacılığı, gemi acenteliği ve komisyonculuğu yapmak. 6- Her türlü gemi ile yurt içi ve yurt dışı deniz taşımacılığı ve transit kara nakliyesi yapmak, Ro-Ro ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.