Bodrum İlmik 2 Sitesi'nde 150 bin TL'ye! İcradan!

Bodrum İlmik 2 Sitesi'nde 150 bin TL'ye! İcradan! Bodrum İlmik 2 Sitesi'nde 150 bin TL'ye! İcradan!

Bodrum 1. İcra Müdürlüğü, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Türbealtı Mevkii, 260 ada, 4 parselde yer alan 5 bin 312 metrekare alanlı İlmik 2 Sitesi'nde 1 bağımsız bölüm nolu dubleks meskeni satışa sunuyorBodrum 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

BODRUM 1. İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ 'NDEN TAşžINMAZIN
AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/1004 Talimat Örnek No:27*

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAşžINMAZIN TAPU KAYDI: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi Türbealtı Mevkii, 260 ada 4 parselde kayıtlı 5.312,00 m2 miktarlı iki adet tamam yirmi adet natamam vasıflı ana taşınmazda, 1 Bağımsız Bölüm nolu 1/22 arsa paylı DUBLEKS MESKEN vasıflı taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz Bodrum ilçesi Eskiçeşme mahallesinde ilmik Sitesi, içerisindedir. Taşınmaza Kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Bahse konu Taşınmaz Sadi Irmak caddesi üzerinde bulunan Eskiçeşme Mahallesinde ilmik 2 Sitesi içerisinde bulunmaktadır. Site içerisindeki binalar tip projeye göre yapılmış olup zemin katta salon, mutfak, wc ve teras ile birinci katta 3 yatak odası, banyo wc bulunmaktadır. Merdiven kovası ile üst terasa çıkış bulunmaktadır. Yaklaşık 90 m2 kapalı kullanım alanına sahiptir.

İMAR DURUMU: Bodrum Belediyesi imar ve şžehircilik Müdürlüğü'nce verilen 26.08.2010 tarih M.48.6.BOD.0.13.00.2010/1783-8572 sa ¬yılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre Konut alanında kalan taşınmazda TAKS % 15 KAKS % 30, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, yol cephesi 20 mt, komşuya mesafesi 3,5 mt ve h= 6,50 m'dir.

MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmış olup kesinleşen muhammen bedeli 150.000,00 TL'dir.

SATIşž şžARTLARI:

1- Satış 04/10/2011 Salı günü; saat: 11:40'dan 11:45'e kadar Bodrum 1. icra Müdürlüğü Odası Önü Koridoru - Bodrum Adliyesi Bitez - Bodrum adresinde; açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14/10/2011 Cuma günü Bodrum 1. icra Müdürlüğü Odası Önü Koridoru - Bodrum Adliyesi Bitez - Bodrum adresinde saat: 11:40'dan 11:45'e kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırma ihale olunur. şžu kadar ki; arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulma ¬sı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını da ¬yanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile 'sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2010/1004 tat. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
NOT: işbu taşınmaz satış ilanı, tebligat yapılamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlulara, 3. şahıslara) ilanen tebligat yerine geçerlidir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com