Bolu Çimento Sanayi 17 milyon 885 bin TL kazanç payı dağıtacak!

Bolu Çimento Sanayi 17 milyon 885 bin TL kazanç payı dağıtacak! Bolu Çimento Sanayi 17 milyon 885 bin TL kazanç payı dağıtacak!

Bolu Çimento Sanayi Celalettin Çağlar'ı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirirken nakit olarak brüt toplam 17 milyon 885 bin 779 lirayı kar payı olarak dağıtacağını duyurdu. Firma buna ek olarak genel kurulda alınan kararları da açıkladıBolu Çimento Sanayi Celalettin Çağlar'ı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirirken nakit olarak brüt toplam 17 milyon 885 bin 779 lirayı kar payı olarak dağıtacağını duyurdu. Firma buna ek olarak genel kurulda alınan kararları da açıkladı. Yapılan bildirimler şöyle:

Yönetim Kurulu görev dağılımı 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  27.03.2012 tarihinde yaptığı toplantıda görev bölümü yapılmış, Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mehmet Tayfun YILDIZ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmişlerdir. 2012 yılı Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine ise Güney ARIK ile Cem ÇOLAK seçilmişlerdir.

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 17.885.779,46
    Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı    
        Brüt (TL) : 0,124870
        Net (TL) : 0,106139
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31 05 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2012 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

Kar Dağıtımı, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ile 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim firmasının seçimi ve Esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir.

1-) Şirketimizin 2011 yılı temettü tutarı olan Brüt 17.885.779,46 TL (OnyedimilyonsekizyüzseksenbeşbinyediyüzyetmişdokuzTLkırkaltıKr.), Net 15.202.912,54 TL (OnbeşmilyonikiyüzikibindokuzyüzonikiTLellidörtKr.)'nin aşağıda 1 TL nominal değerli hisse başına detayı gösterildiği şekilde ortaklarımıza, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Toplam                1TL Nominal Değerli Hisse Başına
Temettü (TL)   Temettü Oranı (%)   Temettü Tutarı (TL)

BRÜT  17.885.779,46    12,4870   0,124870
NET  15.202.912,54    10,6139   0,106139

2-) Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere ;Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine Celalettin ÇAĞLAR, Mehmet Tayfun YILDIZ, Oktay Tanju SEL, Güney ARIK, Cem ÇOLAK, Denetim Kurulu üyeliklerine Bahadır UÇKAN, Lami YILMAZ, Salih IRMAK seçilmiştir.

3-) 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmiştir.

4-) Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu madde 388 gereği toplanması gereken 2/3 nisap sağlanamadığından 3.madde değişikliği yapılamamıştır.

Diğer gündem maddelerini de içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Genel kurul tutanağı için tıklayın

Genel kurul hazirun bilgileri için tıklayın

Kar dağıtım bilgileri için tıklayın

 

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com