04 / 10 / 2022

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

Ecrimisil borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. KDV alacağı yeniden yapılandırılırken 33 bin lira ödeyip 830 bin lira borçtan kurtulmak mümkün olacak.Ecrimisil (kaçak meslek tazminatı) borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma sürecinde olanlar, pişmanlık beyanı verenler ve alacaklarını erteleyenler de bu haktan yararlanabilecek. Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yeniden yapılanmadan yararlanacak.Hazineye ait taşınmazın işgali nedeniyle 72 bin lira ödemek zorunda kalan mükellefin davadan vazgeçmesi halinde 56 bin 756 liralık alacağı silinecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre;  310 bin lira olan KDV alacağının yeniden yapılandırılması halinde faiziyle 830 bin liraya ulaşan borcun 33 bin lira yerine cezai işlem yapılacak. Devletin barış elini tutan vatandaşların başvuruları devam ederken, yeniden yapılanma yasası kapsamında bazı soruların yanıtları şöyle:

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

SON DAKİKA "DİLEKÇEYİ GECİKTİRMEYİN" UYARISI

Devletin yaklaşık 1 milyar ecrimisil alacağı var. Bu kapsamda borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler, dava açılması halinde vazgeçtiklerini belirten 3 adet örnek dilekçe ile ulusal emlak müdürlüğüne başvuracak. Ayrıca ecrimisil tebligatının bir örneğini bu dilekçelerle birlikte 31 Ağustos'a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Örneğin, Hazine'ye ait gayrimenkulün işgali nedeniyle, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 72 bin lira cezaya ilişkin tebligat Ekim 2019'da mükellefe tebliğ edilmiş olup dava henüz sonuçlanmamıştır. Yapılandırma ile hesaplanan 38 bin 238 liranın kanunda öngörülen şekilde ödenmesi halinde 56 bin 756 lira silinecek.

Yİ-ÜFE hesaplamasında 32 bin 500 liranın yüzde 90'ının silinmesi ile 261 bin 750 lira ödenecek ve kanun hükümlerinden yararlanılacak. Ancak, yeniden yapılandırılan borcun 30 Eylül'e kadar ödenmemesi ve 15 Ekim'e kadar ödenmesi halinde hesaplanacak gecikme zammı (4 bin 656 lira) ile birlikte yüzde 50 indirim yapılacak. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı olarak 3 bin 250 lira yerine 15 bin 250 lira ödemek zorunda kalacak.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

706 BİN LİRALIK ALACAKTAN VAZGEÇİLECEK

Örneğin; Ocak 2019 döneminde mükellef defter ve belgelerinin KDV yönünden incelenmesi sonucunda cezalar dahil 310 bin TL KDV tahsil edileceği belirlendi. Eylül 2019'da tebliğ edilmiş, vergi mahkemesine dava açılmış olup, kanunun yayımı tarihi itibariyle mahkemece herhangi bir karar verilmemiştir. Başvuruda bulunan mükellefin D-PP tutarını ödemesi durumunda, verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme faizi ve gecikme ücretleri alınmaz.

Gecikme ücretinin hesaplandığı süre, hesaplanan Yİ-ÜFE yerine 169 bin 177 lira olup, bunun kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme faizi, ceza, gecikme faizi ve gecikme zammı toplam 706 bin 264 liradan feragat edilecek.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANLAR

Uzlaşma tarihi verilmeyen veya uzlaşma sağlanamayan ancak dava süresi geçmemiş Uzlaşma hükümlerinden yararlanmak için geçerli olan alacaklar da kanun kapsamına girer. Yararlanmak isteyenler uzlaşma talebinden vazgeçmek ve dava açmamakla yükümlüdür.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

830 BİN LİRA YERİNE 33.8 BİN LİRA

MART ayında vergi dairesine tescil edilen mahkeme kararına karşı temyiz yoluna gidildiği ve kanunun yayımı tarihinden önce bölge idare mahkemesinde karar verilmediği kabul edildiğinde, yeniden yapılandırılacak alacak tutarı belirlenecek. aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. Cari tabloda 310 bin lira olan borç, KDV, gecikme faizi, ceza ve gecikme zammı ile 830 bin 264 liraya ulaşıyor. Kanunda öngörülen şekilde ödenmesi halinde hesaplanan 33 bin 835 liranın ödenmesi halinde 830 bin 264 lira tahsilattan vazgeçilecek.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

PİŞMANLIK ZAMMINDAN KURTULUN

Ağustos ayı sonuna kadar beyan edilen matrahlar üzerinden vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamı silinecek. Kanunun yayımına kadar belirlenen süre içinde ödenir.

Örneğin; Şubat 2020'ye kadar verilmesi gereken Ocak 2020 dönemine ait KDV beyannamesi için yasadan yararlanılarak Temmuz 2021'de pişmanlıkla vergi dairesine gidilmiş. Ödenmesi gereken KDV 9 bin 600 lira, damga vergisi de 64 lira. KDV'nin tamamı ile pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE'nin ödenmesi durumunda pişmanlık zammı, cezanın tamamından vazgeçilecek. Hesaplanan 10 bin 201 liranın öngörülen sürede ödenmesi durumunda 4 bin 457 liranın tahsilinden vazgeçilecek.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

SU FATURASINI FAİZSİZ ÖDEYİN

  • 72 bin liralık ecrimisil borcunun 56 bin lirası siliniyor.
  • Asgari geçim indirimi cezaları da yapılandırılabiliyor.
  • Uzlaşma aşamasında olanlar, tecilli alacaklar için başvuru imkânı var.
  • Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor
  • Son ödeme tarihi nisan olan su faturalarını faizsiz ödeyebilirsiniz.
  • Davadan vazgeçip 169 bin lira yatıranın 706 bin liralık KDV borcu siliniyor.
  • İstinaftaki dosyadaki 33 bin lirayı ödeyen 830 bin liralık borçtan kurtuluyor.
  • Pişmanlık beyannamelerinde cezalar, zamlar ödenmeyecek.
  • Su kullanım dönemi mayıstan önce olan faturalar kapsamda.

Borcu olanlar dikkat! Fatura öderken indirim kolaylığı!

Ücretlilere işverenler adına tahakkuk ettirilen asgari geçim indirimi nedeniyle gelir vergisi ve ilgili cezalar, ertelenmiş alacaklar, su, katı atık ücretleri de yapılandırma kapsamındadır.Bu alacaklar 30 Nisan'a dayanacak. Su kullanım süresi 15 Mart ile 15 Nisan arasında olan alacak, faturadaki son ödeme tarihinin Nisan ayına denk gelmesi, ancak Mayıs ayına denk gelmemesi halinde kanun kapsamına giriyor.

EYLÜLDE ÖDEYEN KAZANÇLI

Peşin ödemede ek katsayı hesaplanmamakta Borcun ilk taksit ödeme döneminde ödenmesi nedeniyle tali alacaklar yerine Yİ-ÜFE'nin aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak.

Örneğin ana alacak 258 bin 500 lira olup, ikincil alacaklar yerine Yİ-ÜFE'nin aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan tutar 32 bin 500 lira olmak üzere toplam 291 bin lira olarak hesaplanmıştır.

Faturalara kullanılan elektrik ve su bedeli kadar ilave mi yapılıyor?

 

 
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'da yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Geri Dön