Boş Hazine arazilerinin tek sahibi belediye olacak

Boş Hazine arazilerinin tek sahibi belediye olacak

AKP ve CHP anlaştı; boş Hazine arazilerinin tek sahibi belediyeler olacak. Toplam 164 milyar metrekareyi bulan 43 milyon adet boş Hazine arazisinde belediyeler yapı inşaa edip, gelir sağlayacak

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Hazine arazilerinin belediyelere tahsis edilerek kentsel dönüşümde kullanılması konusunda anlaşıldı. Para dergisinin haberine göre; CHP milletvekili Ahmet Ersin'in 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin verdiği kanun teklifi yasalaşırsa; belediyeler sadece gecekondu bölgelerinde değil, boş Hazine arazilerinde de kentsel dönüşüm projelerini uygulayabilecek. Toplam 164 milyar metrekareyi bulan yaklaşık 43 milyon adet Hazine arazisinin boş olanları böylece belediyeler tarafından değerlendirilecek.

UYDU KENTLER...
Büyükşehirler ve diğer kentlerdeki planlı ve plansız yapılaşmış alanlarla birlikte, Hazine'ye ait boş alanlarda da konut ve ticaret alanları, teknoloji parkları, rekreasyon yerleri oluşturmada yerel yönetimler yetkili kılınacak. Değişiklik, şu anda sadece plansız yapılaşmış yerler ve gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm yapan belediyelere boş Hazine arazilerini de kullanma imkanı getirecek. Belediyeler Hazine'ye ait bu alanlara iş merkezleri ve uydu kentler de dahil birçok yapı inşa edip, gelir sağlayacak.

REFORM GİBİ DÜZENLEME
Kanun teklifinin gerekçesinde, 2005'te yasalaşan Belediye Kanunu, İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile yerel yönetimlerde reform düzeyinde yeni düzenlemeler yapıldığı vurgulanıyor. Bu düzenlemelerle, belediyelerin yetkilerinin artırılıp imkanlarının genişletildiğinin altı çizilen teklifte, Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesiyle belediyelere 'kentsel dönüşüm ve gelişim' projeleri uygulayabilme yetkisi verildiği belirtiliyor.
Takvim

pus