Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi, Kamil Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Ömer Faruk Yılmaz tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 4 Mayıs'ta kuruldu.Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi, Kamil Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Ömer Faruk Yılmaz tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 4 Mayıs'ta kuruldu. 


Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi iş konusu; A. Her türlü ikamet amaçlı veya ikamet amaçlı olmayan inşaat taahhüt işleri konut iş yeri ticarethane inşaatları yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak yaptırmak taşeronluk vermek almak aracılık yapmak B. Türkiye genelinde her türlü araçların alımı satımı, oto kiralama hizmetleri vermek.Yabancı oto kiralama şirketlerinin mümessilliğini almak konusu ile ilgili olarak yurt dışından her türlü araç ithalatı yapmak. C. Her nevi temel gıda maddeleri,muhtelif gıda maddeleri, tekel maddeleri gibi maddelerin alımı,satımı,pazarlaması, nakliyesi,imali, ithalatı, ihracatını yapmak. 1. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale-bodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapım 2. OTOMOTİV a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b.ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek 3. GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, işletmeler kurmak,kiralamak, kiraya vermek aracılık  hizmeti vermek,komisyonculuğunu yapmak b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 


Bosna İnşaat Otomotiv Gıda Taahhüt ve İthalat İhracat Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Zambak Sokak, 1/1.