Boydang Holding Türkiye Finans hisselerini satacak!

Boydang Holding Türkiye Finans hisselerini satacak!

Türkiye Finans’ın azınlık hissedarlarından Boydak Holding, hisselerini satıyor. Bankanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Boydak, “Hisselerimizi satmayı düşünüyoruz ve finans sektöründen çıkabiliriz” dedi.Türkiye Finans’ın hissedarı Boydak Holding, bankacılıktan çıkmayı planlıyor. Boydak Holding, bankadaki hisselerin satışı için Suudilerle görüşüyor. Türkiye Finans’ın azınlık hissedarlarından Boydak Holding‘in yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak, bankacılıktan çıkabileceklerini açıkladı. 

Katılım bankacılığı, 1980’lerin ba­şında Körfez Bölgesinden gelen ya­bancı sermayedarlarla Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Kayserili Boydak Ailesi, 1991’de kurulan Ana­dolu Finans’ın hisselerini 1998’de sa­tın alarak sektöre giriş yaptı. Boydak Ailesi’nin sahibi olduğu Anadolu Finans ile Ülker Ailesi’nin kontrol etti­ği Family Finans 2005‘te birleşti ve Türkiye Finans Katılım Bankası adını aldı.

 

İki hissedar, Suudi The National Commercial Bank (NCB) ile ortaklık görüşmelerini 2008’de sonuçlandırdı ve yüzde 60 hisse satıldı. Bu satış finans sektöründe en yüksek çarpanla yapılan satış olarak kayda geçti.

 

Ülker Ailesi’nin hisseleri, sermaye artırımlarına katılmayınca yüzde 10.6 seviyesine geriledi. Ülker, bir süreden beri bu hisseleri satmak istiyor. Ancak bugüne kadar uygun fiyat bulunamadı ve satış da gerçekleşmedi.

 

Diğer Türk ortak Boydak Ailesi de bankalardaki yüzde 22.34’lük hisseyi satma kararı aldı. Bankanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Boydak, “Hisselerimizi satmayı düşünüyoruz ve finans sektöründen çıkabiliriz” diyor. Suudi ortakla yapılan görüşmeler için “Henüz erken aşamadayız” diyen Boydak, “Hisselerimizi satmamız, finans sek­töründen çıkmamız, karşı tarafın bi­ze uygun bir fiyat teklif etmesiyle olabilir” diyerek satış koşulunun ‘uy­gun fiyat’ olduğunun altını çiziyor. Bankayla ilgili bir diğer gelişme de genel müdür Osman Çelik’le ilgili. Çelik, hafta başında üç yıldan beri vekaletle yönetilen Hazine Miisteşarlığı’na atandı. Çelik’ten boşalan yere de, 27 Haziran tarihinden itibaren Abdüllatif Özkaynak, vekaleten atandı. Türkiye Finans’ta Ağustos 2011’den bu yana görev yapan Özkaynak, bankada finans ve stratejiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.Güneş