Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi, İhsan Murat Gören tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi'nde kuruldu.


Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi, İhsan Murat Gören tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi'nde kuruldu.


Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Mühendislik, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri a.Şirket konusu ile ilgili olarak işletme yönetimini ilgilendiren üretim yönetimi, pazarlama  stratejisi, tesis tasarımı ve planlaması iş yalınlaştırma, stratejik planlama, uluslararası işletmecilik, yönetim modelleri, kurumsal kültür, zaman yönetimi, malzeme yönetimi, lojistik yönetimi, tedarik zincir yönetimi, üretim planlama, envanter yönetimi, simülasyon bakım planlaması, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, iş analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, norm kadro, satış yönetimi, iş kurma ve geliştirme, girişimcilik vb.  konularda mühendislik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek. Enerji sistemleri elektrik, su, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite etüt proje müşavirlik kontrol ve denetleme, yapım servis  ve bakım onarımı taahhüt ve imalatını yaptırmak. Doğalgaz, elektrik, su vb. enerji kaynaklarını kullanan sistemlerin ve bunlarla ilgili her türlü tesisatın fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetlemesi ile yapım, servis, bakım onarım, taahhüt ve imalatını yaptırmak. Her türlü altyapı ve üstyapı tesis ve tesisatlarının kontrol denetleme ve müşavirliğini yapmak, elektrik, su, doğal gaz gibi her türlü enerji sistemlerinin sayaçlarının kontrolü, periyodik bakımı, kalibrasyon ve denetimini yaptırmak. Her türlü sayaç endeks okuma ve sayaç açma kapama işlerini yaptırmak. b) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve diğer enerji ve dağıtım faaliyetleri alanlarıyla ilgili tüm parça, yedek parça ve malların alımı, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatı c)Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve diğer enerji ve dağıtım faaliyetleri alanlarında tahakkuk ve faturalandırma hizmetleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her çeşit müşteri hizmetleri d)Petrol ve petrol ürünleri ve doğalgazın, konut, ticari işletmeler ve sanayide kullanımının sağlanması amacı ile organize sanayi bölgeleri, siteler, toplu yerleşim alanları, kentsel alanda teknik, idari ve hukuki alt yapının oluşturulması, organize edilmesi, bu alanlarda doğalgaz, petrol gazı, petrol ve petrol ürünlerinin kullanımıyla ilgili alt yapı şebekesi, dahili ve harici tesisatlar, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları ve diğer cihaz, ekipman ve teçhizatın, kontrol, denetleme hizmetlerini yürütmek e)Yurt içi ve yurt dışında enerji alanları ve ilgili yer altı ve yet üstü tesislerin oluşturulmasını, petrol ve doğalgaz yet altı depolamasını, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) depolaması, LNG nin deniz ve karayolu ile taşımacılığını, sabit ve gezici sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gaz sıkıştırma tesislerini, her türlü sondaj sonrası imalat ve işletme işlerini, şehir içi, şehirlerarası ve milletlerarası doğalgaz petrol ve petrol ürünleri hatları, her türlü katodik koruma, inşaat, borulama, basınç düşürme istasyonları, kompresör istasyonları, kojenerasyon üniteleri, elektrik santralleri, arıtma tesisleri, katı atık değerlendirme tesisleri ve konumundaki her türlü enerji alanıyla ilgili her türlü kontrollük ve denetleme hizmetlerini yürütmek f)Doğalgaz, Elektrik, Telekomünikasyon, Su ve her türlü Enerji piyasası ile ilgili araştırma, inceleme, pazar araştırması, raporlama, planlama, işletmecilik, fizibilite, etüt, proje, kontrol ve denetleme, servis, bakım ve onarım, yapım, müşavirlik, mühendislik, müteahhitlik hizmetlerini yürütür. g)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli lisans, izin, sertifika ve yetkilerin alınmasını müteakip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve diğer enerji ve dağıtım faaliyet alanlarında tasarım, tamir, yapım, yenileme, bakım, onarım ve işletme hizmetleri sağlamak h) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli lisans, izin, sertifika ve yetkilerin alınmasını müteakip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve diğer enerji ve dağıtım faaliyet alanlarına tasarım, etüt, fizibilite, harita, plan, proje, üretim, araştırma-geliştirme, imalat, inşaat, yapım, uzaktan kontrol ve ölçüm sistemleri (SCADA), otomasyon, eğitim, belgelendirme, coğrafi saha tespitleri ve ölçüm, muayene, periyodik kontrol, iç tesisat ve alt yapı kontrolü gibi teknik kontrol hizmetleri, müşavirlik, danışmanlık, bilgi işlem hizmetleri ve benzeri hizmetleri sağlamak ı) Her türlü iş makinalarını ve yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek i) Yukarıda sözü edilen konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir j) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir k) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir


Bros Destek Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Kozyatağı Mah. Balözü Sok. Butik Apt. 2/4