Bursa Çimento Genel Kurulu 31 Mart'ta toplanıyor!

Bursa Çimento Genel Kurulu 31 Mart'ta toplanıyor!

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde gerçekleşecek...Bursa Çimento Fabrikası A.Ş, 2010 yılına ait genel kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararını açıkladı. Şirketin olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde, saat 13.30'da, Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde gerçekleşecek.

GÜNDEM:
1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,
4. SPK. XI - 29 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması, 
6. İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi,
7. İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların ücretlerinin tespiti,
8. İdare Meclisi Üye sayısı ile Murakıp sayısının belirlenmesi ve boş üyelikler için seçim yapılması,
9. İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, SPK. Seri X - 22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
11. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,
12. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
13. İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması,
14. Dilekler ve kapanış.


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com