01 / 07 / 2022

Bursa Orhangazi'de satılık 11 gayrimenkul 85,9 milyon TL'ye!

 Bursa Orhangazi'de satılık 11 gayrimenkul 85,9 milyon TL'ye!

Bursa Orhangazi'de yer alan 11 gayrimenkul, Orhangazi Belediye Başkanlığı satışa sunuluyor. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 85 milyon 962 bin 12,64 TL olarak belirtiliyor.Orhangazi Belediye Başkanlığı 11 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İhalesi 14 Haziran'da gerçekleştirilecek gayrimenkullerin toplam satış bedeli 85 milyon 962 bin 12,64 TL.Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 11 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 14/06/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;


 Bursa Orhangazi de satılık 11 gayrimenkul 85,9 milyon TL ye!4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda 


belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.