Bursa'da 6 milyon 506 bin TL'ye satılık fabrika ve arsası!

Bursa'da 6 milyon 506 bin TL'ye satılık fabrika ve arsası!

T.C. Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü tarafından Osmangazi'de yer alan fabrika binası ile müştemilatı satışa çıkarıldı... Gayrimenkulün arsası ile birlikte toplam olarak belirlenen tahmini bedeli 6 milyon 506 bin 245 TL...

Verilen İlana Göre;

TC. BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No 2011/19 SATIŞ...

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1- BURSA ili Osmangazi ilçesi Yirmişeri mah, 8849 ada 6 parselde kayıtlı 11.225.30 m2 arsa vasıflı taşınmazın mahallide yapılan keşif sırasında hissedarlardan Akyıldız Tekstil TicA.Ş .ne ait fabrika binası ye müştemilatları bulunmaktadır. Müştekilatlar; İdari bina. Konfeksiyon binası, iki adet Büküm bölümü binası, Sevkiyet bölüm binası .Renkli aktaran bölüm binası,Çile boya aktaran binası, İki adet Hazırlama bölüm binası, Birisi tek katlı, diğeri üç katlı, Trafo binası,Su tasfiye binası, Su deposu, Kazan dairesi binası Boyahane vetstsfıye cihaz binası,boyahane binası labaratuvar binası, Depo binası, Otopark binası ve eski bina mevcut durumdadır, Binanın toplam değeri, 5.246.211,00 TL Arsa değeri 1.260.034,00 TL %80,63 bina,% 19,37 si arsa olan taşınmazın imar durumu Hamitler bilediyunus arası uygulama imar plam kapsamında E: l,25JHmex: 15,50ın Önden 5,00 Yandan 3,00 m ayırık nizam konut alamnda kalan taşınmazın 6.506.245,00 TL bedelle satılarak ortaklığının giderilmesine.

1.SATIŞIN 02/08/2011 Salı günü saat 103-10.40 arasında Bursa 4.Sıılh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünde açık-artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'mı ve rûçhanh alacaklılar varsa alacaktan toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 12/08/2011 Cuma GÜNÜ SAAT: 10.30-10.40 arasında İKİNCİ artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması t e satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla an bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.i

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Satış kesinleştiğinde tellaliye ve satıcı harcı alıcıya geri ödenir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm aUcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve tümünü kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/19 SATIŞ sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B.: 42704

Detaylı bilgi için tıklayınız

 


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com