Büyük yatırımcıya kolaylık sağlanacak!

Büyük yatırımcıya kolaylık sağlanacak! Büyük yatırımcıya kolaylık sağlanacak!

2015 Yatırım Programı'na göre, büyük öneme sahip yatırımların izin ve alan temini süreçlerinin hızlı biçimde sonuçlandırılması sağlanacak. Böylece ülke ekonomisi için önemli yatırımların önü açılacak...


Ülke ekonomisi için büyük öneme sahip yatırımların izin ve alan temini süreçlerinin hızlı biçimde sonuçlandırılmasına yönelik mekanizma oluşturulacak. 


2015 Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, yatırımcılara ve işletmelere yönelik izin, onay ve işlemlerle ilgili bürokrasi azaltılacak, saydam ve objektif kurallar getirilecek. 


Ülke ekonomisi için büyük öneme sahip yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik mekanizma oluşturulacak. Bu çerçevede, söz konusu amaca yönelik gerekli koordinasyonu sağlamak üzere kurulacak mekanizmaya ilişkin mevzuat altyapısı hazırlanacak. 


Bu kapsamda, söz konusu mekanizmanın yapısı, yatırımların kapsamı ve yürütülecek süreçlerin niteliği belirlenecek. İş ve yatırım ortamı, her bölge özelinde ve mukayeseli olarak analiz edilecek. 


Ayrıca, bölgesel yatırım ortamı değerlendirme raporları ve il yatırım destek ve tanıtım stratejileri oluşturulacak. Bu çerçevede, 2 yıl sürecek çalışma kapsamında kalkınma ajansları koordinasyonunda, her bölge için uluslararası standartlarda bölgesel yatırım ortamı değerlendirme raporları hazırlanacak. İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri, kalkınma ajansları koordinasyonunda Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği içinde yapılacak.


AA