Büyükçekmece Albatros Parkı icradan satışa çıktı!

Büyükçekmece Albatros Parkı icradan satışa çıktı!


Büyükçekmece Albatros Parkı Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıktı. Arsa vasıflı taşınmazın satış bedeli 102 milyon 717 bin 545 TL olarak belirlendi.


T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2015/240 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez mahallesi, 516 ada, 5 parselinde kayıtlı olup, adres olarak Atatürk Mahallesi, Kordonboyu Caddesi ile Albatros Sokak ve Gazi Mustafa Kemal Caddeleri arasında kalan boş, içerisinde kısmen ağaçlar bulunan parselin olduğu yerdir.

Tapu kaydı :Dosyasmda mevcut Büyükçekmece Tapu Müdürlüğünün 10.9.2015 tarihli yazısı ve eki tapu kaydına göre; Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez mahallesi 29.347,87 m2 miktarındaki 516 ada, 5 parsel sayılı arsanın 9347787/2934787 ve 2000000/2934787 hissesinin Büyükçekmece Belediye adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen şerhin bulunduğu görülmektedir.


Özellikleri :Mahallinde yapılan incelemede; taşınmazın boş halde, arsa vasfında olduğu, yakın çevresinde konut tarzı yapılaşmaların bulunduğu, çarşı pazara, toplu taşım araç duraklarına, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Beykent bağlantısına, aynı caddenin diğer yöndeki bağlantısı ile E5 asfalta yakın mesafede olduğu tesbit edilmiştir. Parsel Devlet Hastanesi ve Albatros olarak bilinen balık lokantasına yakın, Büyükçekmece sahilinde kalmaktadır. Etrafından tel örgüler bulunmaktadır. Önü kapanmaz leb-i derya deniz manzarası imkanlıdır. Parselin yakın çevresinde, İlçe'dek  gelişimi doğrudan etkileyen önemli tesis ve binalar yer almaktadır. Önü kapanmaz deniz ve kordon boyuna cepheli konumdadır. Özellikle yaz aylarında sezonluk olarak ilçeye gelenlerin rağbet ettiği bir bölgede yer almaktadır.Yüzölçümü : 29.347,87 m2 Hissesi: 2000000/2934787 hissenin 934787/2934787 payı

İmar Purumu : Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 17.9.2015 Tarihli yazısında; Büyükçekmece, Atatürk mahallesi, 516 ada 5 parselin 17.6.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, İstanbul Büyük şehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarihli 2367 sayılı plan notu değişikliği kapsamında olduğu, söz konusu plan notlarının "534 ada 1, 2 parsel ve 516 ada 3, 4 parseller TAKS=0,40, KAKS= 1,50 yapılanma koşullarında %60'ı turizm alanı, %40'ı ise Ticaret + Konut alanı olarak kullanılacaktır." Turizm alanı olarak yapılan kısımlar otel dışında iskan edilemez. Bu alanlarda bağımsız bölümler olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz. Turizm tesisi yapılan binalarda birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz. Turizm alanında binanın sadece otel yapılması konuşu ile iskan edilen İ. Bodrum emsale dahil değildir. Avan proje onayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Bina yükseklikleri avan projesinde belirlenecektir, "şeklinde okluğu belirtilmekledir.

Kıymeti : 29.347,87 m2 x 2.500,00 TL x 2000000/2934787 hisse =° 70.000.000,00 TL

29.347,87 m2 x 2.500,00 TL x 934787/2934787 hisse = 32.717.545,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 13/05/2016 günü 14:30- 14:35 arası

2. Satış Günü : 10/06/2016 günü 14:30- 14:35 arası


Satış Yeri : Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası 3.İcra Müdürlüğü Kalemi Mimarsinan Büyükçekmece/İST.
Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %S0 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, İkinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacf bilgi almak isteyenlerin 2015/240 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/03/2016