Büyükçekmece Anadolu Sitesi"nde icradan 148 bin TL'ye

Büyükçekmece Anadolu SitesiBüyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü Gürpınar Anadolu Sitesi"ndeki bir konutu icradan satışa çıkardı. Anadolu Sitesi içinde yer alan konutun tahmini değeri için 148 bin lira istendi


Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü Gürpınar Anadolu Sitesi"ndeki bir konutu icradan satışa çıkardı. Anadolu Sitesi içinde yer alan konutun tahmini değeri için 148 bin lira istendi. Satış, 10 şžubat 2012 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi"nde gerçekleştirilecek.

Verilen ilan şöyle;

 

BÜYÜKçEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2011 / 5799 Tal.

TAPU KAYDI: istanbul İli Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 1646 Ada, 8 parselde kayıtlı, 10/600 arsa paylı, B1 Blok, 1. kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, mesken vasıflı taşınmazın tamamı açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

ÖZELLİKLERİ: Bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz: İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mevkii, Adnan Kahveci Mahallesi, Ihlamur Caddesi Doğu Anadolu Sitesi No: 30/3 adresinde bulunmakta olup, B1 blok, blok çift girişil, 1 bodrum kat+1 zemin kat+ 5 adet normal kat-tan müteşekkil beher girişte 2'şer dairesi olan B.A.K yapıların mevcut olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz B1 blokta olup, 1. giriş zemin katta 3 nolu meskendir. Mesken; 3 oda, 1 salon, mut-fak, banyo, wc ve balkondan ibarettir. Daire doğalgaz kombi kaloriferli olup tahmini olarak 130 m2 alanlı bir mesken olduğu bilirkişi tarafından bildirilmiştir.

İMAR DURUMU: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün 30.06.2010 tar ¬ih ve 3226 sayılı yazısına göre taşınmaz Gürpınar Belediye Meclisi tarafından 28.10.2003 tarih, onaylı 1/1000 ölçekli revizyon İmar planında max TAKS: Kütle, Max H: 6 kat yapılanma koşulu uygulanan konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

SATIşž SAATİ: 10:00 -10:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 148.000,00-TL

Satış şžartları: 1- Satış 10.02.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında BÜYÜKçEKMECE ADLİYESİ EK BİNADA BULUNAN BÜYÜKçEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala-cakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 20.02.2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133'üncü mad-desi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tu-tulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(B; 79935-1978) (www.bik.gov.tr)