Büyükçekmece Yat Limanı imar planı değişikliği askıda!

Büyükçekmece Yat Limanı imar planı değişikliği askıda!İstanbul Büyükçekmece, Üstgeçit Durağı mevkiinde yer alan Büyükçekmece Yat Limanı'nın imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükçekmece İlçesi, Üstgeçit Durağı Mevkiinde yer alan Büyükçekmece Yat Limanı'na İlişkin 04 Eylül 2014 tarih ve 14169 sayılı Bakanlığımız işlemi ile onaylanan -2- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile -5- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların bir kısmının uygun görülmesi neticesinde yeniden düzenlenen -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bakanlık tarafından onaylandı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 15 Eylül 2017 tarihinde askıdan indirilecek.İmar planı ve raporları için tıklayınız