Büyükçekmece'de 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece'de 3.7 milyon TL'ye satılık arsa! Büyükçekmece'de 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 753 bin 628 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Parsel 9.384,07m2 alanlı olup arsa vasıflıdır. Büyükçekmece Göl Havzası Orta Mesafeli Koruma Alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası İmar Planında H:6.50 m, Emsal:0.10, ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Parsel konum olarak Edremit Caddesi ile bağlantılı Lerzan Sokağa cepheli olarak yer almaktadır. Cepheli olduğu Lerzan Sokak mahallinde henüz oluşturulmamıştır. Büyükçekmece Merkezinin kuzeyinde bulunup, 4,3 km, D-100 Karayoluna 4 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde İski Arıtma Tesisleri, ağaçlık alan ve benzer nitelikte tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Hafif eğimlibir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel sınırlarıbelli değildir. Parsel sınırları itibariyle mevcut kullanım sınırlarına uymamaktadır.Mevcutta tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Yerleşim alanına kısmi uzaklıktadır. Parselin göl manzarası bulunmaktadır.

 

Kıymeti : 3.753.628,00 TL
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 28/03/2018 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : E-5 Karayolu Üzeri, Aymerkez AVM Karşısı, Büyükçekmece Adliyesi Ek-Binası yanı "İcra Daireleri Mezat Salonu" Büyükçekmece / İSTANBUL


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2017