Büyükçekmece'de 4 milyon 500 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Büyükçekmece'de 4 milyon 500 bin TL'ye satılık gayrimenkul! Büyükçekmece'de 4 milyon 500 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi'nde yer alan bodrum, zemin, 1. Kat, 3 no’lu bağımsız bölüm 4 milyon 500 bin TL bedelle icradan satılıyor.


1- TAPU KAYDI :

Dosyasında mevcut Büyükçekmece Tapu Müdürlüğünün 3.3.2016 tarihli yazı örneği ve eki tapu kaydına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece çesi, 470 ada 12 parselde kayıtlı, 2307/1000 arsa paylı, bodrum, zemin, 1. Kat, 3 no’lu bağımsız bölüm no'lu villanın tamamının Ceres Ene ji Dış Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen şerhler ve alacaklı banka lehine ipotek rehin hakkının buluı duğu görülmektedir.


2- İMAR DURUMU

Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 15.3.2016 tarihli imar durum yazısına göre; Büyükçekmece 19 Mayıs Mahalle 470 ada 12 parsel sayılı taşınmazın Büyükçekmece Göl Havzası Orta Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, 13.06.2003 tarihinde onaylans 1/1000 Ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat. Emsal: 0,10 5 konut alanındı kaldığı belirtilmekted


3- HUDUDU VE SAHASI :

Taşınmazın birlikte getirilen paftasının yerine tatbikiyle uygunluğu saplanmıştır.


4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU :

Kıymet takdirine konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, 470 ada 12 parselinde kayıtlı olup, adres olarak Büyükçekmece Gürman Çil "k Cacdesi ile bağlantılı Gülnihal Sokak üzerinde yer alan Valle Locus Sitesi No:3 adresinde yer almaktadır.


Yerleşim Büyükçekmece Gölüne yakın konumda, 2 ayrı mimariye sahip, 44 adet villadan oluşmaktadır. 24 saat güvenlik ve sosyal tesis in kanına sahiptir. Sosyal imkanları açısından, basketbol sahası, kapalı havuz bulunmakladır. Her villada 8 yatak odası, 8 banyo, 2 büyük y< şam alanı, sauna ve buhar odası, cep sineması, özel ısıtmalı havuz, iç ve dış bahçeler bulunmaktadır. Binaların her birinde bağımsız jenı ratör mevcuttur. Siteye iki ayrı yönden ulaşım imkan dahilindedir. Bunlardan ilki; E-5 TEM otoyolları arası Hadımköy bağlantı yolundan Bi yükçekmece Gölüne doğru asfalt yolla, diğeri Büyükçekmece Stat yolunun devamında, Eskice Gürman Çiftliği bağlantılı asfalt yoldur. Bu i yo a ca nem E5. nem TEM katılımları mümkündür.


Yüzölçümü : Takriben brüt 1030 metrekare 

Arsa Payı : 2307/110000

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 11/11/2016 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 07/12/2016 günü 14:40 -14:45 arası


Satış Yeri : Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası 3.icra Müdürlüğü Kalemi Mimarsinan Büyükçekmece/İST.


Satış şartları :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esî tis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar va sa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda b rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artı mada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok a tirana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermele lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim mas rafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı be geler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaley katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale b€ deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıç hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/914 Tim sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/08/2016


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir.