29 / 06 / 2022

BYK Grup İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BYK Grup İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BYK Grup İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Celal Batuhan Bıyık tarafından 500 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde kuruldu.BYK Grup İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Celal Batuhan Bıyık tarafından 500 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


BYK Grup İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-inşaat : a-Her türlü inşaat taahhüt işleri konut iş yeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait kat karşılığı binalar yapmak yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları fabrikalar yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri işleri yapmak   c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme teklifi alma usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek d-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülleri kamu iktisadi devlet kuruluşları kamu bütçeli daireler mahalli idareler belediyeler yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektrik tesisat yol su kanalizasyon doğal gaz alt yapı üst yapı dekorasyon ve restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak e-Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek şehir ve imar planları hazırlamak uygulamaları yapmak f-Her türlü yapı elemanlarının alım satımı ve imali ile yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak  g-Özel ihtisas gerektiren sağlık,eğitim,enerji,terminal kombine yapıları toplu konut münferit ve külliye halinde inşatlar yapmak h-Arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı veya tamamen satın alınmak suretiyle her türlü inşaatları almak satmak pazarlamak ı-Konusuyla ilgili her türlü sıhhi tesisat kalorifer klima ve havalandırma tesisatı işleri yapmak i-her türlü nakliyat ve hafriyat işleri yapmak 2-madencilik a-yer altı ve yer üstü maden cevheri tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkarılması işletilmesi satın alınması ve kiraya verilmesi b-maden arama ruhsatnamesi almak maden aramak işletme hakkı talep etmek işletme ruhsatı ve işletme imtiyazı almak devri kabil maden haklarını devir almak c-ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden mermer taş kireç kil kömür ocakları işletmeciliği yapmak  d-ilgili mevzuata riayet etmek koşulu işe şirket endistürüel ham maddeleri kil grubu kaolen diatomit feldipat kuarz ve kuarsitler talk profilit boroks kalsit ve madem kapsamına giren tüm ürünlerin aranması çıkartılması işlenmesi alımı satımı ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek e-ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşların aranması çıkarılması işlenmesi alım satımı ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek f-ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek kömür perakende ve toptan ticaretini yapmak g-külçe kurşun alım satımı külçe kurşunun levha haline getirilmesi kurşun tozu ve pulu imalatı alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak  h-kurşun madeni sektöründe kullanılan her türlü makine ve ekipmanın imalatını alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak 3-gıda a-her türlü gıda maddelerini almak satmak gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek kiraya vermek b-insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak soğuk dondurulmuş kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlaması konusunda toptan ve perakende satış mağazalarını açmak ve işletmek c-her türlü yağlı tohumlardan ve yağlık bitkilerden yağ çıkarmak için tesisler kurmak çıkan yağın pazarlamasını yapmak  d-her türlü hayvansal ürünlerin gıda ve su ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretim tesislerini kurmak konserve ve yemek fabrikaları kurmak dondurma ve şoklama tesisleri kurmak e-doğal kaynaklardan elde edilen ve içme maksadı ile kullanılabilen suyun sağlık şartlarına uygun olarak kaynağından çıkarılarak depolanması tesisler kurularak şişelenmesi toptan ve perakende olarak pazarlamasını yapmak f-her türlü tabildot yemek üretimi satışını ve üretilen yemeklerin servis hizmetlerini pazarlamasını ve dağıtımını yapmak gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak yemek üretim tesisleri kurmak işletmek g-her türlü restoran kafe lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurarak işletmek kiralamak ve kiraya vermek h-hayvansal üretim ile ilgili olarak süt sığırcılığı süt mandacılığı damızlık sığır yetiştiriciliği sığır besiciliği küçük baş hayvan besiciliği yapmak bunlarla ilgili tesisler kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek sözleşmeli çiftlik modelleri oluşturarak sür sığırcılığı ve gebe düe yetiştiriciliği yapmak ı-su ürünleri ile ilgili olarak denizlerde ve iç sularda tarla balıkçılığı kafes ve havuz balıkçılığı yapmak tesislerini kurmak bunların ithalat ve ihracatını yapmak i-her türlü kümes hayvanları üretimini perakende ve toptan olarak etlerinin ve diğer ürünlerinin ticaretini yapmak