13 / 08 / 2022

Caboğlu Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Caboğlu Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Beykoz'da Fehmi Caboğlu tarafından kuruldu.Caboğlu Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Beykoz'da Fehmi Caboğlu tarafından kuruldu.

Caboğlu Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3. Şirket yurt içinde ve dışında fuar sergi düzenleyebilir. Bununla ilgili organizasyonlar etkinlikler yapabilir. Fuarlarla ilgili olmak üzere fuar malzemelerini yapabilir. Kiralayabilir. Organizasyon ve ticarette bulanabilir. Konusuyla ilgili olarak firmalara turlar ihtiyaç malzemeleri dekorasyon konaklama personel reklam yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını verebilir. Ticaretini yapabilir. Düzenlenmiş fuarlara yurtiçinde ve dışında müşteri temin edebilir işbirliği yapabilir. 4. Şirket yurt içinde ve dışında fuarlar festival şenlik konserve düğünller konferanslar paneller organizasyon yapabilir. Bununla ilgili turlar yapabilir. Danışmanlık ve tur hizmetleri yapabilir. 5. Şirket halkla ilişkiler de bulanabilir. Danışmanlık verebilir Tanıtım ve şovlar düzenleyebilir. 6. Reklamcılık faaliyetlerinde bulanabilir. Bununla ilgili malzeme ve ekipmanların ticaretini yapabilir. Reklam ajansı kurabilir. İlanlar alabilir verebilir. Promosyon ve hediyelik eşya alabilir verebilir ticaretini yapabilir. Yazılı ve görsel basında reklamcılık yapabilir. Anketler düzenleyebilir. Işıklı ve ışıksız reklam panoları ilanlar anketler masaüstü yayıncılık faaliyetlerinde bulunabilir. 7. Konusuyla ve turizme ilgili yurtiçinde ve yurtdışındaki tanıtımlarda kullanmak üzere her türlü reklam promosyon ve ihtayacı olan malzeme ve ekipmanın ithalatını ihracatını ve ticaretini yapabilir. 8. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 9. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 10. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 11. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. 12. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları,eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek 13. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek. 14. Web sitesi tasarımı, barındırma ve uygulama geliştirme ve eğitimi hizmetleri vermek. İnternet üzerinden alış veriş sitesi kurmak. 15. Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak,kiralamak, ithalatını ve ihracatını yapmak 16. Konusu ilr ilgili Gereken makine, malzeme ve maddeleri alır, satar bunlar için ihtira beratları, lisans ve imtiyazları, telif veya çeviri haklarını alâmeti farika ve ticaret unvanlarını, her nevi sınaî mülkiyet haklarını iktisap eder, kullanır, kiralar, kiraya verir, devreder, satar, ipotek alır ve verir. 17. Sınai ve ticari teşebbüslere katılır, özel ve karma kuruluşlarla ortaklıklar kurar veya mevcutlarına ortak olur.24.Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, toptan ve perakende alım-satım pazarlama ve komisyonculuk yapar. 18. Yurt içinde ve yurt dışında, mümessillikler, irtibat büroları, temsilcilik, acentelikler açar, alır, satar, işletir veya işlettirir. 19. Devletin bütün daire ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, her nevi artırma, eksiltme ve ihalelere iştirak eder, teklif verir ve gerekli tüm işleri ifa eder. 20. Konusuyla ilgili olarak firmalara bayilik, mümessillik, distribütörlük ve acentelik vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.