Çanakkale'de 1.2 milyon TL'ye satılık zeytinlik!

 Çanakkale'de 1.2 milyon TL'ye satılık zeytinlik! Çanakkale'de 1.2 milyon TL'ye satılık zeytinlik!

Çanakkale'de 3 ayrı zeytinlik toplamında 1 milyon 241 bin TL'ye satılacak. Satışlar; 13 Temmuz Cuma günü 11:10-11:40 saatleri arasında yapılacak

İlan şöyle;T.C. AYVACIK SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Dosya No: 2010/8 İz Şuyu Satış


1-Tapu Kaydı: Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Adatepe Köyü Hüseyin Tepesi Mevkii 509 ada, 112 parsel Zeytinlik


Hali Hazır Durumu : Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Sınıfları içerisinde kalmakta olup imar sınırına bitiştir. Tarımsal niteliği korunacak alan olarak kıyı nazım planında geçmektedir. Denize hakim manzaraya sahiptir, içerisinde 100 yaşını aşkın ağaçlar mevcuttur. %10-12 Eğimlidir. Tarımsal mekanizasyona uygun değildir. Su tutma seviyesi orta derecedir. Kıymet Takdirinde Yeri, Mevkii, Deniz görmesi ve imar sınırına bitişik olması nazara alınmıştır.


İmar Durumu: Küçükkuyu Belediye Mücavir Alanında kalmakta olup, imar Planları Sınırları dışında sit ve tarım alanında kalmaktadır.


Muhammen Bedeli: 150.000,00 TL

Satış Saati: 11:10 -11:15 Arası


2-Tapu Kaydı: Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Adatepe Köyü Hüseyin Tepesi Mevkii 509 ada, 113 parsel Zeytinlik


Hali Hazır Durumu : Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Sınırları içerisinde kalmakta olup imar sınırına bitiştir. Tarımsal niteliği korunacak alan olarak kıyı nazım planında geçmektedir. Denize hakim manzaraya sahiptir, içerisinde 100 yaşını aşkın ağaçlar mevcuttur. %10-12 Eğimlidir.Tarımsal mekanizasyona uygun değildir. Su tutma seviyesi orta derecedir. Kıymet Takdirinde Yeri, Mevkii, Deniz görmesi ve imar sınırına bitişik olması nazara alınmıştır.


İmar Durumu: Küçükkuyu Belediye Mücavir Alanında kalmakta olup, imar Planları Sınırları dışında sit ve tarım alanında kalmaktadır.


Muhammen Bedeli: 90.000,00 TL

Satış Saati: 11:20 - 11:25 Arası


3-Tapu Kaydı: Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Köyü Çay Mahallesi Mevkii 409 parsel içinde Evi olan Zeytinlik


Hali Hazır Durumu : Taşınmaz Küçükkuyu Belediye merkezinde denize 40 m mesafede, arsa değeri 1. sınıf bir bölgededir. İçerisinde 120 m2 tabanlı taş ve dolu tuğladan yapılmış bodrum ve normal kattan oluşmuş eski bir bina bulunmaktadır. Çatısı ahşap taşıyıcı sistemli çatı, üzeri eski tip kiremit ile kaplıdır. Bina Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulu tarafından sivil mimarlık örneği yapı şerhi konulmuştur. Batı kısmında imar planında yolda kalan 75 m2 tabanlı bodrum ve normal kattan oluşan taş ve tuğladan yapılmış bir bina daha bulunmaktadır. Taşınmazın arsası imar planı uygulaması yapıldığında 2515.00m2 net alan kalmaktadır. Taşınmaz 22/A Yenileme çalışması neticesinde 164 ada, 25 parseli almış ve 3.994,10m2 yüzölçümlüdür. Kıymet Takdirinde Yeri, Mevkii, Deniz yakınlığı nazara alınmıştır.

İmar Durumu: Küçükkuyu Belediye Mücavir ve imar Planları Sınırları alanında kalmaktadır.


Muhammen Bedeli: 1.036.072,00 TL

Satış Saati: 11:30 - 11:40 Arası


Satış Şartları:


1 -Satış 13.07.2012 günü yukanda belirtilen saatler arasında Belediye Nikah Salonu AYVACIK / ÇANAKKALE adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 23.07.2012 günü Belediye Nikah Salonu AYVACIK / ÇANAKKALE adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderleri geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış belinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK m. 126)


BN:34909


İlan için tıklayın