Çankaya'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

 Çankaya'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık dükkan! Çankaya'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

Ankara Çankaya'da 1 milyon 150 bin TL'ye icradan dükkan satılacak. Satış, 20 Temmuz Cuma günü 13:30-13:40 saatleri arasında yapılacak

İlan şöyle;


T.C.  Ankara  23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2011/2419

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın dnsl, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


Ankara İli Çankaya ilçesi Kültür mahallesi Mithatpaşa caddesi ile Ziya Gökalp bulvarının  kain imarın 1070 ada 16 nolu parselde yer alan 43 kapı nolu köşe apartmanındaki zemin kat 40 ıııriu bağımsuz bölüm (fiiliyatta 43 nolu bağımsız bölüm) dükkan ve bağlantısı satışa çıkarılmışın hım yaklaşık 40 45 yıllık olup ayrık yapı nizamında bodrum +Zemin+Asma kat +7 kat olarak toplum III kattan oluşmaktadır 40 nolu dükkanın zemin katı 10 m2 dükkan, 8m2 merpen, asma bodrum kılı 120 m2 kapalı alan, koridor, oturma salonları ,4 adet bölünmüş oda yer almaktadır Bodrum k.ıtı ;İNİ m2 kapalı alana sahip olup asma kat ile birlikte kahvehane olarak kullanılmış ve arkada gizli kullanılmış odalar yapılmıştır eklenti olarak 300 m2 alanlı avlu mahalline çıkış bodrum kattan 2 laik lı yerden sağlanmaktadır Tapu kütüğünde 40 nolu taşınmaza 42 nolu deponun eklenti olauk eklendiği tesbit edilmiştir. 40 nolu bağımsız bölüm, zemin kattaki dükkanı, bodrum kattaki eklentin virane halhdeki 207 m2 inşaat alanlı 42 nolu deposu ile 300 m2 iç bahçe konumundaki eklentisi il mahkemece belirlenen muhammen bedeli 1.150.000,00 TL dır Taşınmazın bulunduğu bölge komH ve ticaret bölgesidir Çankaya Belediyesi Harita Servisinde yapılan araştırmada taşınmazın bulun duğu parselin ayrık nizam 9 katlı ticaret alanı olduğu tesbit edilmiştir.


Muhammen Bedel: 1.150.000,00 TL 

Satış şartları:


1.Satış; 20 Temmuz 2012 Cuma günü 1330-13,40 saatleri arasında; ANKARA ADLİYESİ TAŞINMA/ MEZAT 1 . SALONU nda, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanl) alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihalr olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 30Temmuı 2012 Pazartesi günü 1330 13.40 saatleri arasında aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır Bu artır mada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihal« olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirrrıe ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir


2.Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3.ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4.Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükrn».hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5.Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup giden verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.


6.Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2419 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.

İİKm.126)


İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

BN: 36778 


İlan için tıklayın