Çankaya'daki hazine arazisinin imar planı onaylandı!

Çankaya'daki hazine arazisinin imar planı onaylandı! Çankaya'daki hazine arazisinin imar planı onaylandı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Ankara Çankaya'daki Lodumu Mahallesi'ndeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanın imar planı onaylandı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı  Ankara  ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 bin 287 metrekare yüzölçümlü 18996 ada 2 parsele yönelik "Gelişme Konut Alanı (Emsal:0,40, Yençok: 3 kat), Park Alanı ve Yol" kararı getirilmesine ilişkin İdarece hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikiği onaylandı.

 

Bu karar çerçevesinde onaylanan imar planları Resmi Gazete'te yayınlanmasını müteakip askıya çıkarılacak.

 

 

pus