Urla'daki Hazine arazisinin imar değişikliği onaylandı!

Urla'daki Hazine arazisinin imar değişikliği onaylandı! Urla'daki Hazine arazisinin imar değişikliği onaylandı!

İzmir ili Urla İlçesi Zeytinalanı Mahallesi 27 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği onaylandı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21 Aralık 2017 tarihli ve 96 sayılı yazısına istinaden; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki  İzmir  ili Urla İlçesi Zeytinalanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 22 bin 987 metrekare yüzölçümlü "Ticaret-Turizm-Konut alanı", "Park" ve "Yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

 

İmar planları Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir ve Urla Belediye Başkanlıklarına gönderildi.

 

 

 

pus