Caprice Gold iflas erteleme davasında karar çıktı!

Caprice Gold iflas erteleme davasında karar çıktı! Caprice Gold iflas erteleme davasında karar çıktı!

Caprice Gold'un iflas erteleme davasında karar çıktı. Buna göre şirketin iflasının 29 Nisan 2020 günü saat 09:30'da yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısının ertelenmesine karar verildi.22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 2004 Sayılı İİK'nun 330. Maddesi uyarınca tüm icra ve iflas takipleri durduruldu. Bu kapsamda hazine taşınmazlarının ihalelerinden nafaka dosyaları hariç tüm icra ve iflas takiplerinin davası Nisan ayı sonunda gerçekleşecek.

Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin iflas erteleme davasında karar çıktı. Buna göre şirketin iflasının 29 Nisan 2020 günü saat 09:30'da yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısının ertelenmesine karar verildi.

Bu zamana birçok konut projesi yarım kalan Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan son büyük projesi ise Bayrampaşa’da bulunan Caprice Gold isimli devre mülk projesi oldu. Projenin akıbetindeki belirsizlik sürerken, geçtiğimiz 31 Aralık tarihinde Capricegold Gayrimenkul Yatırım şirketinin iflasına karar verildi. Şirketin tasfiyesini yapacak olan iflas dairesi, tüm varlıkların değerini ortaya çıkardıktan sonra icradan satışa çıkacağı gün için karar verilecek. 

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ ERTELENDİĞİNE İLİŞKİN İLAN

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 467721-0 sicil sayısında kayıtlı ve Kocatepe Mahallesi, Hal Bağlantı Sokak, No:2/1, Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde mukim CAPRICEGOLD GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ'nin (Vergi No: 6100183536) iflasına İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 26/12/2019 tarih ve 2018/687 esas sayı ile saat 16:37 itibariyle iflasına karar verilmiştir.22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 2004 Sayılı İİK'nun 330. Maddesi uyarınca tüm icra ve iflas takipleri (nafaka dosyaları hariç) durdurulmuş olup, Müdürlüğümüz yukarıda numarası yazılı dosyasında 29/04/2020 günü Saat:09:30'da yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısının ertelenmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 23/03/2020

Caprice Gold'daki devremülkler icradan satılacak!