Carlowa Asfalt Altyapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Carlowa Asfalt Altyapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Carlowa Asfalt Altyapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Meral Altın tarafından kuruldu.


Carlowa Asfalt Altyapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Meral Altın tarafından kuruldu.

Carlowa Asfalt Altyapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü yol inşaatı ve çevre düzenleme, islerindeki asfalt üretimini yapmak, asfalt temini etmek, nakliyesini yapmak, asfalt serimi, asfalt yama islerini yapmak, yaptırmak bu konudaki ihalelere katılmak. Şirket asfalt üretimi ile ilgili her türlü araç ve gerecin ve komple tesisin alım satım üretim işletmesi ithal ve ihracını yapmak. Şirket yurt içinde ve yurt dışında asfalt fabrikaları kurmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek. Şirket her türlü asfalt katkı maddelerini üretmek solvent imalat ithal ihraç alım satımı islerini yapmak, Yol, hava meydanı ve her Çeşit asfalt ve beton kaplama islerini yapmak. Yol alt ve üst yapısı ve sanat yapıları inşaatları yapmak, kamu, özel kurum ve kooperatiflerin taahhütlerini almak.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi İnşaatlarını yapmak. Şirket yurt içi ve yurtdışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Hafriyat isleri için gerekli olan her türlü is makine, taşıt ve Cihazlarının alım satımını yapar, inşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprakların, konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı ve yıkımı sırasında ortaya çıkan hataların, yol havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan atıkların hafriyatını yapmak ve gerekli nakliye faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü Hafriyat islerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel durumlarda açılacak hafriyat ile ilgili i halelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Yurt içinde ve dışında inşaat, altyapı, taahhüt isleri yapmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri başkalarına devretmek, veya başkalarından devir almak. Baraj, liman, köprü, rıhtım ,tünel, toplu konut, mesken, ticarethane, fabrika ile kanalizasyon, içme suyu yağmur suları, sulama kanalları, drenaj kanalları, sel suları yatakları, DTT, elektrik, ısıtma sistemi galerileri .yol, menfez, alt ve üst geçit, doğal gaz, petrol boru hattı, tas, kum çakıl ocakları, maden ve kömür üstü dekopajları gölet inşaatı ve arıtma tesisleri, organize sanayi hava alanı, orman yolları, taahhütlerini inşa etmek, ettirmek, yapmak ve yaptırmak. Yurt içinde her türlü asfaltlama, yol yapım islerini yapmak beton ve mıcır kaplamalı, resmi ve özel sektöre ait yolların kaldırımların asfaltlama, yol yapımı onarımı güzelleştirilmesi bakım islerini yapmak, Her türlü yol inşaatı ve çevre düzenleme, islerindeki asfalt üretimini yapmak, asfalt temini etmek, nakliyesini yapmak, asfalt serimi, asfalt yama islerini yapmak, yaptırmak Onarım ve tadilat islerini yapmak. Asfaltlama, yol yapım ve bakim onarım ile ilgili her türlü ihalelere katılmak almak, devir etmek. Yol yapımı ile ilgili teknik destek imkanlarını sağlamak. Şirket yurt içinde ve yurt dışında asfalt fabrikaları kurmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek. Şirket her türlü asfalt katkı maddelerini üretmek ithal ihraç alım satımı islerini yapmak, Yol, hava meydani ve her çeşit asfalt ve beton kaplama islerini yapmak Her türlü inşaat taahhüt ve hafriyat isleri beton elemanları üretimi ve satışı,konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre alt inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya ermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol su kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı halıfleks, asma ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çamlık Mah.Neşe Sk.Sultan Apt. No:5/5 Çekmeköy