14 / 08 / 2022

Çatalca Belediye Meclisi yarın toplanıyor!

Çatalca Belediye Meclisi yarın toplanıyor!

Çatalca Belediye Meclisi yarın saat 10.30'da Çatalca Belediyesi ğMeclis Salonunda olağanüstü olarak toplanacak.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinin değişik 7. fıkrası gereğince, Çatalca Belediye Meclisi'nin aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere,  yarın saat 10.30'da Belediyemiz Meclis Salonunda olağanüstü olarak toplanacak.

GÜNDEM:
1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesine göre Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçimi.