Cemal Gökçe: Tarihi yapılar en ufak depremde çökebilir

Cemal Gökçe: Tarihi yapılar en ufak depremde çökebilir

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökçe œKentteki tarihi yapılar, en ufak bir depremde çökebilir. 37 kişilik Anıtlar Kurulu"nda şehir plancı, mimar, arkeolog var ama bir tek inşaat mühendisi yok diye isyan etti  İnşaat mühendisi bulunmayan bölge koruma kurullarında başta güçlendirilmeleri olmak üzere tarihi binalarla ilgili birçok konu, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve şehir planlamacılarına bırakılmış.... İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şžubesi Başkanı Cemal Gökçe uyarıyor: œKurullarda inşaat mühendisi olmamasının faturası istanbul için çok ağır olacak. Bu halleriyle altı büyüklüğündeki bir depremde tarihi yapıların hiçbiri ayakta kalamaz.    

SONUçLARI AĞIR OLACAK

İstanbul"daki altı bölge kurulunda 19 mimar, 6 hukukçu, 5 şehir plancı, 3 sanat tarihçi, 4 arkeolog bulunurken   inşaat mühendisi bulundurulmuyor. TMMOB İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe œİnşaat mühendisinin bulunmadığı koruma kurulları eksiktir ve bunun deprem bekleyen İstanbul için sonuçları ağırdır diyor. Gökçe œHerhangi bir depremde bu yapıların ayakta kalması mümkün olmayacaktır diye de uyarıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökçe konuyla ilgili olarak şu   açıklamaları yaptı:

çOKˆBÜYÜK BİR EKSİKLİK

œAdı koruma kurulu olan bir kurulda inşaat mühendisinin olmaması ciddi bir problem ve eksiklik... İnşaat mühendisliği koruyan meslek   grupları içerisinde, onu üreten ve yeniden canlı hale getiren ve ayakta kalmasını sağlayan bir meslek grubu ve mesleklerin anasıdır.Herhangibir yapının depremde ayakta kalacak olup olmadığına karar verecek olan inşaat mühendisidir. O yapıya ne gibi müdahalelerin yapılması gerektiğine de yine inşaat mühendisi karar verir.

BİZ DE ALTI YILDIR VARIZ

Öte yandan TMMOB şžehir Plancıları Odası   İstanbul şžube Başkanı Tayfun Kahraman ise şunları söyledi: œBir süre öncesine kadar şehir plancıları olarak bizler de koruma kurullarında yer almıyorduk. Yapmış olduğumuz baskılar sonucunda bu hakkı 2005 yılında elde ettik. Restorasyon projeleri dahil her projeyle birlikte inşaat mühendislerinden teknik raporlar alınır. Bu raporların değerlendirilmesi anlamında inşaat mühendislerine konu bazlı olarak bu üyeliklerin tahsis edilmesi gerekir.
Star/NEZİHA çAKIROĞLU