Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Durmuş Çevik tarafından 300 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi'nde kuruldu.


Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Durmuş Çevik tarafından 300 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi'nde kuruldu. 


Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  Şirketin amaç ve konusu başlıcaşunlardır: 1)Her türlü mühendislik, mimarlık hizmetleri, proje işleri, teknik hesaplarını ve fizibilitelerini yapmak. 2)Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplu ve münferit konut lojman, han, çarşı, okul, hastane, fabrika binaları, otel, motel ve diğer turistik tesisler ve konusu içine giren tüm yapılarla ilgili olarak mimari ve mühendislik hizmetleri sunmak ve tasarım ve projeler çizmek, 3)Mimarlık, mühendislik, dekorasyon, inşaat ve bu konularla ilgili taahhüt hizmetlerini yapmak, bu kapsam içinde fizibilite, rentebilite, araştırma ve raporları avan taksikat ve detay projeleri, maket, keşif, metraj ve teknik şartnameler hazırlamak, statik , sıhhi tesisat, elektrik, metraj ve teknik şartnameler hazırlamak. 4) Yurtiçinde ve dışında her türlü tekstil hammaddesi, yarı mamül ve mamüllerin imalatı, alımı, satımı,ithalat ve ihracatı. 5) Yurt içi ve Yurt dışında her türlü motorlu araçların alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, imalatı ile her türlü yedek parçanın satın alınması, satılması, imalatı ile her türlü aracın bakım ve onarımını yapmak üzere servisler kurmak ve işletmek. 6)Her nevi iş ve projelerin müşavirlik hizmetleri ile mühendislik, mimarlık projelerini yapmak, yaptırmak, yerli ve yabancı firma ve firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmak. 7)Yapı ve mimarlık alanında kullanılan araç, gereç, donanım ve makinaların, bunlarla kullanılan aksam, teferruat, yedek parça, yarı mamul ve hammaddelerin ticaret ve üretimini sağlayacak sanayi tesislerinin kurulması, işletilmesi ve ticaretini yapmak. 8)Peyzaj mimarisi projelerini yapmak, uygulamak bunun için gerekli olan bitki, malzeme, araç ve gerecin imalatı ve pazarlamasını yapmak. 9)Konusu ile ilgili olarak ekipler kurmak, sevk ve idaresini sağlamak. 10)Belediyeler sınırları içinde ve dışında, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak her türlü inşaat yapmak. 11)Üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa ve araziler almak, satmak, aracılık yapmak. Gerekli kanuni şartları yerine getirerek araziler, arsalar ve binalar kiralamak ve tahsisini yapmak. 12)Mevcut binalarda ve inşaatlarda restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işlerini yapmak, elektrik tesisatını, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemlerini plan ve projelendirme safhasında sonuna kadar gerçekleştirmek. 13)Mevcut veya  kiralanmış araziler üzerinde tatil köyü, mokamp, bungalov, otel, motel işletmelerini inşa etmek veya ettirmek, inşaatı devam eden veya tamamlanmış bu tür tesisleri satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek. 14)Gerçekleştireceği inşaat, restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak her türlü ham mamül ve yarı mamul madde ve kalıp, iskele gibi yardımcı malzemeleri almak, satmak, kalıp, iskele ve portatif şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 15)Başkalarına ait arsalar üzerinde inşaat yapmak amacıyla kat karşılığı sözleşmeleri yapmak, bu inşaatları yapmak, satmak ve kiraya vermek. 16)İnşaat sanayinde kullanılan her türlü iş makinalarını ve yedek parça ile aksesuarlarını imal etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 17)Her türlü inşaat malzemelerinin, imalatını yapmak, almak ve satmak. 18)Her türlü konut, işyeri ve fabrikaların demir,çelik çatılarını ve her çeşit panjur imalatını yapmak, yaptırmak, almak, satmak. 19)Her türlü orman ürünlerinin yetiştirilmesi işlenmesi hammadde yarı mamul ve mamul haline getirilmesi, alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak. 20)Her türlü inşaat yapımı için arsa üzerinde ve dışında ön hazırlık dahil yapılması gereken işleri yaparak inşaatın tamamlanmasını sağlamak, gerekli olan tüm malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, imalatını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 21)Tatil köyü, mokamp, bungalov, otel, motel, restaurant, kafe, büfe gibi turizm işletmeleri kurmak, kurulmuş bu işletmeleri bizzat işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 22)Turizm taşımacılığı yapmak, turizm taşımacılığı ile ilgili araç ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, sözü geçen araç ve gereçleri işletmek ve işlettirmek. 23)Turizm konuları ile her türlü projelendirmeyi yapmak, yaptırmak, satın almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak. 24)Turistik ve hatıra eşyaları imal etmek, ettirmek, satın almak ve satmak. 25)Kara, hava, deniz ve tren yolu ile şehir içi, şehirler arası ve milletler arası yolcu taşımacılığı yapmak, yaptırmak ve bu işlerde aracılık yapmak. 26)Fabrika, işyeri, okul ve personel servisleri yapmak, yaptırmak. 27)Her türlü yük ve yolcu taşımacılığı işinde kullanılan yerli ve yabancı bandrollü kara-deniz ve hava taşıtlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 28) Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul  alım, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi hususlarında aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, elak komisyonculuğu yapmak.   Şirket yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için : a) Gerekli her türlü sözleşmeleri akdedebilir. Bu meyanda uzun, orta ve kısa vadeli satış , kira, kredi ve buna benzer işler için sözleşmeler yapabilir. 


Çevik Konut İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi, Kahramanlar Caddesi, 10/1