Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi! Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için genel kurulda görüşmeler devam ediyor...
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mecliste görüşmeler devam ediyor.

Teklif ile, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş için yapılan mevzuat değişikliklerine bağlı teknik düzenlemeler yapılması, geri kazanım imkanı düşük ve çevresel kirliliğe neden olan plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması ve kaynakların verimli kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılması, çevresel etki değerlendirmesine ilişkin olarak, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda faaliyetin gerçekleştirilmesinde çevresel açıdan sakınca olmadığını ifade eden ancak verilen bütün taahhütlerin yerine getirilmesi zorunlu olduğu halde 'ÇED gerekli değildir.' kararı nedeniyle faaliyet sahiplerinin çevresel açıdan bir sorumlulukları yokmuş gibi anlaşılmasının önüne geçmek amacıyla 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararları'nın A ve B sınıfı olarak adlandırılması, ilgililerin egzoz emisyon ölçümü konusunda mevzuat kapsamında belirlenen koşulları sağlamamaları durumunda uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesiyapı müteahhitlerinin belli yeterlilik kriterlerine göre sınıflara ayrılması için yetki alınması hususunda düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Antalya ili Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çalkaya Bölgesi'nde 1990'lı yıllarda yapılan nazım imar planı, uygulama imar planları ile bunlara bağlı çok sayıda imar uygulaması ile ilgili yeniden düzenleme yapılması, yenilenebilir enerji tesislerine ilişkin yatırımların gerçekleştirilebilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) su alanlarında yer alabilmesi ile ilgili düzenleme yapılması, yargı kararları ile uygulamada karşılaşılan uyumsuzluklar dikkate alınarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da gerekli değişikliklerin yapılması, İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün kapatılması ve görevlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne devredilmesi doğrultusunda uyum düzenlemeleri yapılması hedefleniyor.


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tam metni için tıklayın


Çevrenin korunmasına yönelik teklif Genel Kurulda!