29 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi affı için son 15 gün!

Çevre temizlik vergisi affı için son 15 gün!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. Vergi borcu bulunan kimseler çevre temizlik vergisi affı için son 15 gün içerisinde belediyeye başvuruda bulunabiliyor...Çevre temizlik vergisi affı için son 15 gün!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Belediyeye ödenmesi gereken bu vergi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Vergi borcu bulunan mükellefler, faizli borçlarını 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılandırabiliyor.


Yasa ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı yapılandırılabiliyor.


Torba Yasa kapsamında yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek ve taksit ödemeleri de yine bu tarihte başlayacaktı.


Ancak 30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan karar ile vergi borcu affı başvuru süresi uzatıldı.


Yapılandırma başvuruları en son 31 Aralık'ta yapılacak. Taksit ödemeleri ise 2 Ocakta başlayacak. Buna göre vergi yapılandırma başvuruları için son 15 gün bulunuyor.


İlgili karar:

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com